บทความเกษตร/เทคโนโลยี » วิธีปลูกพริกขี้หนู พร้อมเทคนิคการดูแลรักษา

วิธีปลูกพริกขี้หนู พร้อมเทคนิคการดูแลรักษา

15 ธันวาคม 2022
2654   0

วิธีปลูกพริกขี้หนู พร้อมเทคนิคการดูแลรักษา

วิธีปลูกพริกขี้หนู

วิธีปลูกพริกขี้หนู


พริกขี้หนู สามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด แต่ดินที่เหมาะสมที่สุด คือดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี มีความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 6.0-6.8 ปลูกได้ตลอดทั้งปี เป็นพืชที่ใช้ส่วนของผลบริโภค ในรูปพริกสด และพริกแห้ง และสามารถใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิด มีรสเผ็ดการเพาะกล้าพริกขี้หนู

 1. ให้เตรียมดินละเอียดพร้อมปุ้ยคอกหรือปุ้ยหมักในอัตรา 2:1 และใส่ดินผสมดังกล่าวลงในถาดพลาสติกเพาะกล้า
 2. ใช้เศษไม้เล็กๆ (ขนาดเท่าไม้จิ้มผลไม้) กดลงไปในดินที่บรรจุอยู่ในถาดพลาสติกเพาะกล้า ขนาดความลึก 0.5 ซม.
 3. นำเมล็ดพริกขี้หนูหยอดลงในหลุมปลูก หลุมละ 1-2 เมล็ด
 4. กลบดินผิวหน้าเมล็ดพริกขี้หนูแล้วรดน้ำ และควรป้องกันมดมาคาบเมล็ดไปจากถาดพลาสติกเพาะกล้า โดยใช้ปูนขาวโรยเป็นเส้นรอบถาดเพาะไว้
 5. หลังเพาะนานประมาณ 7-10 วัน พริกเริ่มงอก หมั่นรดน้ำต้นกล้าพริกขี้หนูทุกวันๆละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงเย็น จนกระทั่งต้นกล้าพริกขี้หนูมีอายุ 25-30  วัน จึงย้ายกล้าพริกขี้หนูลงปลูกในกระถางหรือในแปลงปลูก

การเตรียมในแปลงหรือในกระถาง

 1. การเตรียมในแปลงควรเตรียมดินปลูก โดยใช้จอบขุดย่อยหน้าดินลึก 15-20 ซม. และย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอกหรือใส่ปุ๋ยหมัก หว่านและคลุกเคล้าให้เข้ากับดินในแปลง
 2. ในกรณีปลุกในกระถาง ให้ผสมดินปลูกในกระถางโดยใช้ดินร่วนละเอียดผสมปุ๊ยคอก หรือปัยหมัก ในอัตรา 2:1

การดูแลรักษาพริกขี้หนู

 • ย้ายกล้าพริกลงปลูกในแปลง หรือในกระถาง
 • รดน้ำทุกวัน และในช่วงการติดผลต้องระมัดระวังให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
 • หลังย้ายปลูกแล้ว 7-10 วัน รดด้วยน้ำสกัดชีวภาพในอัตรา 15-20 ซีซี/น้ำ 20  ลิตร ทุก 15-20 วัน
 • หลังย้ายปลูกนาน 60 วัน พริกขี้หนูเริ่มทยอยผลผลิต สามารถเก็บผลผลิตได้นาน 2-3 เดือนควรหมั่นเก็บผลผลิตพริกขี้หนูที่เริ่มแก่ออกมาใช้บริโภค

โรคและแมลงที่ควรระวัง

เรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษของการปลูกต้นพริกในกระถางคือ อย่าให้มีน้ำขังไม่เช่นนั้นโรคราและโรครากเน่าจะมาเยือนได้ หากพบศัตรูพืชอย่างเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน และไรขาว ที่ต้นพริก สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการตำใบสะเดา หัวข่า และตะไคร้หอมรวมกัน กรองเอาแต่น้ำไปผสมน้ำเปล่าในอัตรา 1:10 ก่อนนำไปพ่นที่ต้นพริก

ที่มา : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหนองจอก
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ