บทความเกษตร/เทคโนโลยี » ไอเดีย! ปลูกผักสวนครัวในกระถาง สำหรับคนพื้นที่น้อยดูแลง่าย

ไอเดีย! ปลูกผักสวนครัวในกระถาง สำหรับคนพื้นที่น้อยดูแลง่าย

16 ธันวาคม 2021
20119   0

ไอเดีย! ปลูกผักสวนครัวในกระถาง สำหรับคนพื้นที่น้อยดูแลง่าย

ปลูกผักสวนครัวในกระถาง
สวัดดีครับ วันนี้เราจะพามาเรียนรู้ “ไอเดีย! ปลูกผักสวนครัวในกระถาง ” สำหรับผู้ที่มีเนื้อที่น้อยในการทำสวนครัวโสดยเฉพาะคนเมือง ซึ่งสาเหตุนั้นคนส่วนใหญ่จะทำงานและอาศัยอยู่ในเมืองกันเยอะ บางคนนั้นก็ต้องเช่าบ้าน เช่าคอนโด ห้องแถว แล้วแต่วิถีชีวิตของแต่ล่ะคน และเรื่องของเวลาที่ต้องแข่งขันกันตลอดกลับช่วงเวลาที่รีบเร่ง ถึงแม้จะมีเวลาอันน้อยนิด เรานั้นก็จะแสวงหาความสุขส่วนตัวกัน อย่างน้อยก็หลังเลิกงาน และ ก่อนไปทำงานก็ยังดี ตอนเย็นได้ทำกับข้าว หาอาหาร ซื้อเค้าทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกัน มาลองหาวิธีประหยัดรายจ่ายโดย การปลูกผักสวนครัวง่ายๆ ไว้กินเอง ปลอดภัยไร้สารพิษ และสามารถทำเป็นสวนประดับหน้าบ้านได้ด้วยครับ

เรามาดูข้อดีของการปลูกผักในกระถาง ว่ามีอะไรบ้าง 

  • ประหยัดพื้นที่ในการปลูก ซึ้งข้อนี้นางจะเหมาะสำหรับคนที่ทำงานและมีพื้นที่น้อย
  • สามารถ เคลื่อนย้าย จัดวาง ปรับเปลี่ยนตำแหน่งกระถางผักได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ลำบากมาก
  • สะดวกต่อการดูแลรักษา และ เก็บเกี่ยวผลผลิต
  • สามารถนำผักที่ปลูกในกระถางไปวางตกแต่งในสวนหย่อม หรือจัดเป็นสวนประดับได้

ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ปลูกผักในกระถาง 

ซึ่งเราสามารถใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนทั่วไปได้ เช่น กะละมัง, กระถาง, ยางรถยนต์, ถังน้ำ ขวดน้ำ และอื่นๆฯลฯ หากกระถางหรือภาชนะใดมีสารปนเปื้อน พวกน้ำมัน หรือ พวกสารเคมีต่างๆ ควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำมาเพาะปลูก และ ให้จัดตกแต่งกระถาง หรือภาชนะที่จะนำมาใช้ปลูกผัก เช่น ตัดปาก ตัดกัน หรือทำขอบเพื่อให้กระถางคงทน และสวยงาม การเลือกกระถางปลูก ต้องเลือกให้เหมาะสมต่อผักที่จะปลูก กล่าวคือผักที่มีระบบรากลึก ควรปลูกในกระถางที่มีความลึก ผักที่มีระบบรากตื้นเหมาะกับกระถางที่มีความตื้นไม่มาก

วิธีการเลือกผักที่จะปลูก

สำหรับการเลือกผักที่จะนำปลูกนั้นมีความสำคัญมาก นอกจากเราจะต้องเลือกผักที่ปลูกให้เหมาะสมกับกระถางปลูกแล้ว ควรเลือกปลูกผักที่มีการใช้บริโภคภายในครอบครัวเรือนของเราอย่างเป็นประจำทุกวันด้วย เพราะจะทำให้ผักที่ปลูกนั้นได้รับความสนใจ และมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก และ นอกจากผักที่นิยมบริโภคภายในครอบครัวแล้วควรเลือกปลูกผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบรับประทานด้วย เพราะจะทำให้ผักนั้นได้รับความสนใจจากสมาชิกในครอบครัวตามไปด้วย ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการเลือกผักมีความสำคัญ ไม่ควรปลูกผักที่ไม่มีผู้บริโภคเพราะจะทำให้ผักที่ปลูกนั้นไม่คุ้มค่า

การเตรียมดินในการปลูกผักในกระถาง

การเตรียมดินนั้นถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะดินที่ใช้ปลูกผักในกระถางต้องเตรียมให้ดี และเหมาะสมกับผักแต่ละชนิด การเตรียมดินสำหรับปลูกผักในกระถางนั้นสามารถทำได้หลายวิธีแล้วแต่ล่ะสูตร หรือสามารถทำเองก้ได้โดยมีส่วนผสม ดังนี้

  • ดินร่วน 1 ส่วน
  • ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ่ยคอก 1 ส่วน
  • ขึ้เก้าแกลบ, ขุยมะพร้าว 1 ส่วน
  • แกลวบดำ 1 ส่วน

แล้วนำส่วนผสม ทั้ง 4 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ดี ก่อนนำลงปลูก หากกระถางมีรูใหญ่จะดินรั่วออกได้ ให้นำหินหรือเศษกระเบื้องวางทับก่อน ถ้าส่วนผสมดังกล่าวไม่สามารถหาได้ อาจใช้ปุ๋ยคอกผสมใบพืชผุ ใบไผ่ผุ ผสมกับดินก็ได้ และหากไม่สะดวกที่จะผสมดินใช้เอง สามารถหาซื้อดินผสมเสร็จ

การปลูกผักลงกระถาง

สำหรับการปลูกผักในหระถางนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของผักที่จะปลูก คือ สามารถทำได้ทั้งปลูกแบบใช้เมล็ดพันธุ์หว่าน หรือหยอดลงกระถางเลย หรือ เพราะต้นกล้าก่อนแล้วจึงนำลงปลูกในกระถาง หรือผักบางชนิดสามารถใช้วิธีปักชำลงในกระถางได้เลย

วิธีหว่านหรือหยอดเมล็ด
โดยหว่างเมล็ดลงให้กระถางโดยกะระยะห่างของเมล็ด หรือหลุมที่หยอดให้เหมาะสมกับชนิดของผัก ผักที่นิยมปลูก โดยใช้เมล็ดได้แก่ ผักชี, ผักบุ้งจีน, ตั้งโอ๋, ขึ้นฉ่าย เป็นต้น

วิธีเพาะต้นกล้าผักก่อนปลูก

นำต้นกล้าผักที่เพาะเมล็ดได้ระยะเวลาที่พอเหมาะ โดยสังเกตจากลักษณะของลำต้น และระบบรากฝอย ถ้าสมบูรณ์ก็สามารถย้ายต้นกล้าผักลงปลูกได้เลย ผักที่นิยมปลูกวิธีนี้ได้แก่ ผักคะน้า, ผักกาดขาว, ผักกาดเขียว, ผักกาดหอม, กะหล่ำปลี, ปูเล่, กะเพรา, โหระพา เป็นต้น

วิธีนำส่วนของผักมาปักชำ

ผักที่สามารถนำมาลงปลูกแบบปักชำในกระถางได้เลย เช่น สะระแหน่, ชะพลู, หอมแบ่ง, ตะไคร้ ฯลฯการปักชำต้องดูว่าผักแต่ละชนิดใช้ส่วนใดในการปักชำได้ ผักบางชนิดมีรากลึกกระถางที่ใช้ปักชำควรมีความลึกที่เหมาะสมต่อผักด้วย หรือผักบางชนิดต้องใช้ไม้ปัก เพื่อพยุงลำต้นผักให้ตั้งตรงและป้องกันการกระทบกระเทือนเวลารดน้ำ ในช่วงแรกๆของการปักชำด้วย

การดูแลรักษาผักในกระถาง

ผักที่ปลูกในกระถางนั้นสามารถดูแลรักษาได้ง่าย โดยคอยรดน้ำให้ดินในกระถางในมีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืช พรวนดิน และใส่ปุ๋ยหากผักมีเจริญเติบโตไม่ดี และควรเปลี่ยนดินเมื่อมีการปลูกผักในครั้งต่อไป และควรปลูกผักชนิดใหม่ในกระถางเดิม ถ้าหากที่ ที่วางกระถางอยู่ผักที่ปลูกได้รับแสงไม่เพียงพอ สามารถย้ายกระถางไปวางไว้ในที่มีแสงเพียงพอได้

การเก็บเกี่ยว

สำหรับผักที่ปลูกในกระถาง หากเป็นผักที่บริโภคในส่วนของใบ ให้เก็บใบล่างไปก่อน เหลือยอดบนไว้ให้เจริญต่อไป เช่น ผักกาด คะน้า ปูเล่ ถ้าเป็นผักที่ใช้ส่วนยอดอ่อนบริโภค ควรเลือกเก็บเฉพาะยอดเท่านั้น จะทำให้ผักมีการแตกยอดอ่อนเจริญเติบโตให้เราได้ใช้บริโภคอีก เช่น สะระแหน่, กะเพรา, โหระพา ฯลฯ

ไอเดียปลูกผักสวนครัวในกระถางชนิดต่างๆบทความอื่นๆที่น่าสนใจ