วีดีโอ » ทิ้งรายได้เดือนละแสนมาใช้ชีวิตตามฝัน!! ทำเกษตร 1ไร่ พอเพียง

ทิ้งรายได้เดือนละแสนมาใช้ชีวิตตามฝัน!! ทำเกษตร 1ไร่ พอเพียง

11 มกราคม 2024
767   0

ทิ้งรายได้เดือนละแสนมาใช้ชีวิตตามฝัน!! ทำเกษตร 1ไร่ พอเพียง ใส่ทุกอย่าง..มีความสุขมีอยู่มีกิน

สุดยอดเกษตรผสมผสานพื้นที่ 1 ไร่ จังหวัดร้อยเอ็ด ลาออกจากงานกลับบ้านมาทำเกษตรผสมผสานมีอยู่มีกิน ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ผล เลี้ยงปลากด ปลานิล ไก่ไข่ มีอยู่มีกินมีรายได้“เราอยากกินอะไรเราก็ได้กิน ไม่ต้องไปซื้อ เพราะว่ามันมีในสวนเราอยู่แล้ว ถึงฤดูก็มีผักผลไม้ให้กิน อย่างเช่น เวลาเราต้มปลา เราต้องหาข่าตะไคร้ แต่นี่เราเดินไปหลังบ้าน ก็ขุดเอามาทำอาหารได้เลย ไม่ต้องขี้รถไปตลาดไปซื้อเค้า”

“ความสุข ไม่ต้องถามถึงครับ ไม่ใช่แค่เต็มร้อย แต่นี่มันคือร้อยสิบไปเลย”

นี่คือคำกล่าวของคุณพี่ณรงค์ พรสวัสดิ์ ผู้ที่ทำเกษตรผสมผสาน ณ บ้านแก้มข่า ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

เกษตรผสมผสาน และไร่นาสวนผสม เป็นการนำเอาส่วนผสมของการทำอาชีพเกษตรกรมารวมไว้อย่าน้อย 2 ประเภทขึ้นไป หรืออธิบายให้ง่ายกว่านั้นก็คือ การที่เกษตรกรทำงานมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไปภายในพื้นที่ และช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งถ้าแยกความหมายของเกษตรผสมผสานก่อน ก็จะให้ข้อมูลได้ว่า เป็นการทำเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ บนพื้นที่หนึ่ง ซึ่งมีมากกว่า 2 ประเภทขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชคนละชนิด การเลี้ยงสัตว์คนละประเภท เพื่อให้เกิดการเกื้อกูลระหว่างกัน และสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรมากที่สุด ทั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานห่วงโซ่ที่มีความสัมพันธ์กันด้วย จะได้ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมถึงไม่ยุ่งยากในการดูแล ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การปลูกข้าวแล้วข้างคันนามีการทำเป็นบ่อเลี้ยงปลา, การเลี้ยงไก่เอาไว้บนบ่อปลา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นแนวทางของเกษตรผสมผสานที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับผู้ทำได้จริง บนพื้นฐานแห่งการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

ขณะที่ไร่นาส่วนผสมเองก็จะเน้นการปลูกพืชเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่จำเป็นต้องปลูกในช่วงเวลาเดียวกันเสมอไป เช่น ช่วงฤดูข้าวก็มีการปลูกข้าวขายตามปกติ แต่เมื่อหมดการเก็บเกี่ยวไปแล้วอาจเปลี่ยนพื้นที่นาบริเวณนั้นเป็นไร่ถั่วลิสง, ไร่อ้อย, ไร่มันสำปะหลัง ฯลฯ เพื่อไม่เป็นการปล่อยพื้นที่ให้เกิดการรกร้างและขาดประโยชน์ไปโดยใช่เหตุ ส่วนใหญ่แล้วการทำไร่นาส่วนผสมจะเน้นดูเรื่องของความคุ้มค่าและราคาของพืชผลเป็นหลักสำคัญด้วย เช่น ปีนี้ราคามันสำปะหลังไม่ค่อยดี ก็อาจทำเป็นไร่ถั่วลิสงแทน เพราะสร้างรายได้มากกว่าเมื่อเทียบการลงทุนในปริมาณเท่า ๆ กัน เป็นต้น

ที่มา Youtube Channel : เกษตรอิสาน ยุคใหม่
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=qSl5m-HKH7I


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ