บทความเกษตร/เทคโนโลยี » วิธีทำแกลบดำ ไว้ใช้ในการเกษตรและทำปุ๋ยหมัก

วิธีทำแกลบดำ ไว้ใช้ในการเกษตรและทำปุ๋ยหมัก

18 มิถุนายน 2021
9789   0

วิธีทำแกลบดำ ไว้ใช้ในการเกษตรและทำปุ๋ยหมัก

วิธีทำแกลบดำ ไว้ใช้ในการเกษตรและทำปุ๋ยหมัก

วิธีทำแกลบดำ ไว้ใช้ในการเกษตร


     สวัดดีครับ บทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง “วิธีทำแกลบดำ ไว้ใช้ในการเกษตรและทำปุ๋ยหมัก”  แกลบดำ หรือ ถ่านแกลบ มีแร่ธาตุโปตัสเซียมและแคลเซียม จะช่วยปรับสภาพดินให้สมดุลมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ป้องกันการเกิดโรคในดิน ช่วยทำให้ดินมีคุณภาพ เนื่องจากถ่านแกลบมีรูพรุนมาก จุลินทรีย์อาศัยอยู่ได้มากและแข็งแรงเกิดกระบวนการย่อยสลายได้ดี รวมทั้ง ใช้แกลบดำ หรือ ถ่านแกลบร่วมกับการคลุมดิน เนื่องจากจะช่วยดูดซับความชื้นและลดความร้อนแกลบดำ เก็บความชื้นได้ดี สะอาด ไม่เป็นกรด นิยมใช้แกลบดำผสมในดินเพาะปลูกพืช
แกลบดำนำไปผสมกับดินร่วน และ ปุ๋ยคอกเพื่อเพาะต้นไม้ปลูกต้นไม้กระถางหรือจะใช้แกลบ ดำล้วนๆ เพื่อเพาะชำกิ่งตอน กิ่งปักชำหรือเพาะเมล็ดกล้าไม้ก็ได้ สาเหตุที่ต้องเลือกใช้แกลบดำในการเพาะชำหรือเพาะปลูก นั้นเพราะว่า

 • แกลบดำทำให้ดินโปร่งน้ำสามมารถไหลผ่านได้ดีไม่เหมือนกับดินเหนียว
 • แกลบดำเกิดจากการเผ่าแกลบ ทำให้มีแรธาตุฟอสฟอรัส (K) มากระตุ้นต้นไม้ให้ออกรากได้ดีและไว จึงเหมาะในการเพาะชำกล้าไม้ เป็นอย่างดี
 • ใช้แกลบดำร่วมกับปุ๋ยจุลินทรีย์จะทำให้จุลินทรีย์มีที่อยู่อำศัยตามโพรงของแกลบดำทำให้สามารถเอื้อประโยชน์กับพืชเป็นอย่างดี และยังเป็นที่สะสมปุ๋ยชนิดต่างๆ ที่เราใส่ลงในดินมิให้ ซึมลึกลงไปใต้ดินหรือไหลไปตามผิวดินด้วย นี่เป็นส่วนหนึ่งของแกลดำที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลในด้านการเกษตร และการเพาะชำ

ขั้นตอนและวิธีการทำแกลบดำ

วิธีทำแกลบดำ ไว้ใช้ในการเกษตรและทำปุ๋ยหมัก

เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาแกลบดำ

 1. ปี๊บเก่า 1 ใบ ถ้าไม่มีก็อาจจะใช้ถังสีเก่าๆ ที่เป็นสังกะสี มาประยุกต์ตามความเหมาะสมก็ได้
 2. ท่อรางน้ำเก่า 80 เซนติเมตร หรือ 1 เมตร
 3. ตะปู 4 นิ้ว 1 ตัว
 4. ค้อน
 5. กรรไกรตัดสังกะสี
 6.  ลวด

ขั้นตอนการทำอุปกรณ์เผาแกลบ

  1. นำปี๊บมาตัดออก 1 ส่วน 3  ของตัวถังปิ๊บ
  2. ใช้กรรไกรเจาะรูขนาดเท่าท่อรางน้ำข้างบน แล้วนำท่อรางน้ำใส่ลงไป โดยตัดปลายท่อข้างหนึ่งเป็น 8 แฉก ใช้ลวดมัดติดกับพื้นไว้
  3. ใช้ตะปู 4 นิ้ว ตอกให้รอบปี๊บทุกด้านห่างกัน 1 นิ้ว เป็นอันเสร็จในการทำอุปกรณ์ในการเผ่าแกลบดำ

ขั้นตอนการเผาแกลบดำ

หลังจากหาแกลบดิบมาได้แล้วประมาณ 1 กระสอบป่าน หรือ 2 ถุงปุ๋ย หรือมากกว่านั้นก็ได้ครับตามต้องการได้เลย

 • วิธีจุดไฟ หากระดาษหนังสือพิมพ์ 1 แผ่น จุดไฟแล้วใช้ปี๊บที่ทำไว้ครอบ ไฟก็ยังคงลุกอยู่
 • นำแกลบดิบเททับลงไปบนปี๊บให้ทั่วจนมิดปี๊บทั้งใบ ไฟก็จะติดแกลบส่งควันขึ้นทางปลายท่อ (แกลบที่ใช้ต้องมิดปี๊บ ไม่มีรูอากาศเข้าได้ ขนาดที่ใช้ประมาณ 2 ถุงปุ๋ยก็จะมิดปี๊บ ถ้าต้องกำรแกลบดำ มากก็แกกลบดิบเทจนสูงเท่าความสูงของท่อระบาย ซึ่งใช้แกลบประมาณ 6 ถุงปุ๋ย ต่อครั้ง
 • เมื่อไฟติดดีและไหม้ได้ 90% เหลือแกลบดิบตอนลาง ก็ให้เอาปี๊บออกผสมคลุก แกลบดำกับแกลบดิบเข้าด้วยกันคอยอีก 15 – 20 นาที ก็จะได้แกลบดำไว้ใช้งานในการเกษตรต่อไป ใช้เวลาในการเผา 1 ครั้ง ตั่งแต่ 3 – 5 ชม. แล้วแต่ปริมำณของแกลบดิบ และต้องคอยดูแลอย่าให้เกิดช่องอากาศ (เห็นปี๊บ) เพราะจะทำให้มีขี เถ้าขาว ได้แกลบดำปริมาณน้อย
ข้อดีข้อเสียของแกลบดิบ,แกลบดำ กันบ้าง

ข้อดีของแกลบดิบ

 • ช่วยรักษาความชื้นให้แก่ดิน
 • ปรับโครงสร้งของดินที่เป็นกรด-ด่าง ให้มีความสมดุลลงตัวพอดี
 • เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่น ไส้เดือน แมลง และจุลินทรีย์
 • เมื่อนำไปคลุมดิน วัชพืชหรือหญ้าต่างๆจะไม่เกิดขึ้น

ข้อเสียของแกลบดิบ

 • มีธาตุซิส์กอนที่ยังไม่ย่อยสลาย ซึ่งจะเป็นตัวดึงก๊าซอ๊อกซิเจนและไนโตรเจน ที่มีอยู่ในอากาศไปใช้ในการย่อยสลาย ซึ่งก็คือการแย่งอาหารจากต้นพืชผักของเรานั่นเอง ฉะนั้น จึงไม่แนะนำให้เอาแกลบดิบเป็นส่วนผสมรองพืชก้นหลุม หรือส่วนผสมกับวัตถุอินทรีย์ชนิดอื่น เพื่อปลูกต้นไม้ แต่เอาคลุกผสมกับแปลงที่จะปลูกซักเล็กน้อยก็พอ

ข้อดีของแกลบดำ

 • มีธาตุโปตัสเซียมและแคลเซียม
 • มีรูมากมายซึ่งจะเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์
 • เมื่อนำไปคลุมดินหรือนำไปผสมกับวัตถุอินทรีย์อย่างอื่น ช่วยลดความร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากผ่านการย่อยสลาย
 • ช่วยรักษาความชื้นให้แก่หน้าดิน
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สวนไทเกษตร เลขที่ 38 หมู่ 10 บ้านโคกผักหวาน ตำบลผาขาว อ าเภอผาขาวจังหวัดเลย

ขอบคุณข้อมูล : www.monmai.com


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ