สาระน่ารู้ » 5 อันดับ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ที่นิยมมากที่สุด

5 อันดับ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ที่นิยมมากที่สุด

19 พฤศจิกายน 2020
2640   0

5 อันดับ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ที่นิยมมากที่สุด

5 อันดับ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ที่นิยม

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1


5 อันดับ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ที่นิยมมากที่สุด”  ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับคำว่า ประกันภัย” คืออะไร ประกันภัย นั้นคือ การบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทนแทน ตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้
การประกัน (Insurance) คือการบริหารจัดการความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบสามส่วน

  • ผู้รับประกัน (Insurer)
  • ผู้เอาประกัน (Insured) หรือผู้ถือกรมธรรม์ (Policy Holder)
  • ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)

การประกันจักต้องผ่านกระบวนการพิจารณารับประกัน (Underwriting) เพื่อผู้รับประกันจักประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าของ บุคคล, กลุ่มบุคคล หรือ ทรัพย์สิน นั้นๆ พร้อมกำหนด รายละเอียดความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกัน ผู้รับประกันอาจรับประกัน โดยแบ่งความเสี่ยงมาส่วนหนึ่ง หรือ ปฏิเสธ หากความเสี่ยงนั้นไม่อาจรับได้ หรือ ผู้รับประกันอาจรับประกันโดยเพิ่มอัตราเบี้ยพิเศษ เพื่อให้สามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การทำประกัน เป็นสัญญาต่างตอบแทน ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคู่สัญญาต่างมีหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบต่อกัน ผู้รับประกันจักต้องคุ้มครองผู้เอาประกันตามรายละเอียดในสัญญาเมื่อมีความสูญเสีย เสียหายเกิดขึ้น โดยชดเชยตามรายละเอียดความคุ้มครอง ผู้เอาประกันก็มีหน้าที่ชำระเบี้ยประกันตามที่ระบุในสัญญาเพื่อให้ความคุ้มครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การทำประกันจุดประสงค์แท้จริงเพื่อแบ่งเบาความเสี่ยง จากบุคคล, กลุ่มบุคคล หรือ ทรัพย์สินนั้น ๆ ออกเป็นส่วนโดยร่วมกันชดเชยเมื่อมีความสูญเสีย เสียหายเกิดขึ้น โดยยึดหลักสุจริตเป็นสำคัญ และการทำประกันมิใช่สัญญาเพื่อค้ากำไร

5 อันดับ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1

อันดับที่ 1. บริษัทวิริยะประกันภัย ถือได้ว่าเป็นบริษัทประกันภัย อันดับ 1. ตลอดกาลที่คนส่วนใหญ่เลือก ถึงแม้ว่าเบี้ยประกันจะแพงกว่าเจ้าอื่นๆ ในท้องตลาด แต่เป็นเพราะว่าการให้บริการที่ดี และยังมีศูนย์ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ  ทำให้ง่ายต่อการประสานงานการเคลมประกันนั่นเอง  เว็บไซต์ของบริษัทวิริยะเพื่อตัดสินใจ https://www.viriyah.co.th/th

อันดับที่ 2.บริษัทกรุงเทพประกันภัย เป็นอีกบริษัทที่ตีคู่กันมากับบริษัท วิรยะประกันภัย เบี้ยประกันภัย ราคาจะพอๆกัน ไม่หนีห่างกันมากนัก แต่เนื่องด้วยตัว กรุงเทพประกันภัย เอง มี อู่ซ่อม ที่ให้บริการค่อนข้างน้อยกว่า วิริยะประกันภัย จึงทำให้ได้รับความนิยมลองลงมา แต่ในเรื่องการให้บริการ และ การเคลม ประกันภัย ถือว่าติดอับดับ 1 เลยทีเดียว ด้วยบริการที่รวดเร็ว ฉับไว นั้นเอง  เว็บไซต์ของบริษัทกรุงเทพประกันภัยเพื่อตัดสินใจ https://www.bangkokinsurance.com

อันดับที่ 3. บริษัทสินมั่นคงประกันภัย นั้นน่าจะเป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดรองจาก วิริยะประกันภัย นั้นคือ บริษัทประกันภัยสินมั่นคง นั้นขึ้นชื่อเรื่อง อู่ซ่อม ที่ดีมาก และคนที่ใช้บริการ “ประกันภัยรถยนต์” บริษัทนี้ต่างบอกเหมือนกันว่า อู่ซ่อม บริการ นั้นดีรองจากวิริยะประกันภัยกันเลยที่เดียว แต่ติดปัญหาตรงที่ติดต่อนั้นค่อนข้างยากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง แต่ก็ได้มีการปรับปรุ่งใหม่ให้สะดวกกับลูกค้า โดยการเปิดช่องทางการติดต่อเพิ่มขึ้นหลายช่องทางแล้ว  เว็บไซต์ของบริษัทประกันภัยสินมั่นคงเพื่อตัดสินใจ https://www.smk.co.th
อันดับที่ 4.บริษัทประกันคุ้มภัย  ซึ่ง ประกันภัยรถยนต์ เจ้านี้โดดเด่นเรื่องค่าเบี้ยที่มีราคาถูก เรื่องการเคลมไว ไม่มีปัญหา แถมในระหว่างปีถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเคลมประกันภัยหรือชน ค่าเบี้ย ประกันภัย ก็จะมีราคาถูกลงไป ติดที่ว่าศูนย์ให้บริการยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดหรือยังไม่มากเท่าเจ้าต้นๆที่กล่าวมานั่นเอง แต่ปัจจุบัน นั้นก็ได้มีศูยน์บริการเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมาก ครอบคุมทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้ 

อันดับที่ 5. บริษัทเมืองไทยประกันภัย เป็นบริษัทที่เบี้ยประกันขอนข้างถูกพอสมควร และ การบริการดีบ้าง ช้าบ้างในการเคลมประกันภัยหรืออาจจะเป็นบางเฉพาะสาขา แต่สำหรับคนงบน้อยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในการตัดสินใจมากนักเนื่องจากราคาเบี้ยถูก ส่วนศูนย์ให้บริการนั้นถือว่ายังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เช่นกัน  ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่คนนิยมเลือกใช้ไม่แพ้บริษัทอื่นๆเช่นกัน  เว็บไซต์ของบริษัทวิริยะเพื่อตัดสินใจ https://www.muangthaiinsurance.com

ข้อแนะนำ

หากจะมองหา บริษัทไหนเบี้ยถูก ก็ขอแนะนำให้เช็คราคาประกันภัยรถยนต์จากตัวแทนหรือจากหน้าเว็บของ บริษัทประกันภัยรถยนต์ นั้นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เพื่อที่จะได้เปรียบเทียบความคุ้มครองและ เบี้ย ประกันภัยรถยนต์  นั่นเองค่ะ เพื่อความคุ้มค่า และ เหมาะสมกับราคา ที่เราพอรับได้ 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ