วีดีโอ » การออกแบบพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” อ.ปัญญา ปุลิเวคินทร์(สามอาชีพฯ)

การออกแบบพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” อ.ปัญญา ปุลิเวคินทร์(สามอาชีพฯ)

17 มิถุนายน 2020
2995   0

การออกแบบพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” อ.ปัญญา ปุลิเวคินทร์(สามอาชีพฯ)

โคก หนอง นา โมเดล


การออกแบบพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” อ.ปัญญา ปุลิเวคินทร์ จากประสบการณ์ทำงานกับชาวบ้านช่วงทำงาน ธกส.มีความศัทธาในศาสตร์พระราชาและได้ลงมือทำบุกเบิกศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จึงเกิดเป็นหลักการแนวคิดสำรับการออกแบบ”โคกหนองนาโมเดล”เพื่ออบรม เรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ วันที่ 8 ก.ค. 2562 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ บ.ท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

สนใจข้อมูล โทร.037-384-049 , FB : ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ (bhumirak) https://www.facebook.com/BHUMIRAK.CEN…

Facebook Live : Tainae Moongmachon https://www.facebook.com/profile.php?…

“สามอาชีพเพื่อมนุษยชาติ” 1.กสิกรรมไร้สารพิษ(สร้างอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษ) 2.ปุ๋ยสะอาด(ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับคนสัตว์สิ่งแวดล้อม) 3.ขยะวิทยา(จัดการขยะอย่างมีระบบ มีรายได้และลดโลกร้อน) https://www.youtube.com/channel/UC6v-…


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ