วีดีโอ » สุดยอด!! ” ขุดคลองไส้ไก่ ” โดยใช้จอบขุดด้วยสองมือ

สุดยอด!! ” ขุดคลองไส้ไก่ ” โดยใช้จอบขุดด้วยสองมือ

13 มกราคม 2023
2479   0

สุดยอด!! ” ขุดคลองไส้ไก่ ” โดยใช้จอบขุดด้วยสองมือ..เกษตรพอเพียงพึ่งพาตนเอง

 ขุดคลองไส้ไก่


ทำความรู้จักคลองไส้ไก่ คืออะไร?

คลองไส้ไก่ คือ การขุดร่องน้ำในที่ดิน โดยเลียนแบบความคดเคี้ยวของหนองน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของหลุมขนมครกเพื่อกักเก็บนํ้าและกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณพื้นที่เพาะปลูก เปรียบเสมือนลำธารที่มีความคดเคี้ยว มีการไหลตกกระทบ น้ำที่ไหลผ่านจะซึมลงสู่พื้นดินทำให้เกิดความชุ่มชื้น

วิธีขุดคลองไส้ไก่

ให้ขุดเป็นร่องโดยมีความกว้างและความลึก 50 เซนติเมตร โดยนำดินที่ได้จากการขุดขึ้นมาถมในฝั่งตรงข้ามของแหล่งน้ำที่ไหลมา ทำคันดินให้กว้าง 1 เมตร แล้วปลูกแฝกเพื่อลดการพังทลายของคันดิน ปลูกไม้ผล และผักสวนครัวไว้เป็นแหล่งอาหาร

นอกจากนี้ให้ขุดหลุมเล็ก ๆ เพื่อให้น้ำที่ไหลมาตกในหลุม เป็นการชะลอน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้ไหลแรงเกินไป รวมถึงการทำฝายเล็ก ๆ เป็นระยะ ๆ เพื่อชะลอน้ำ ทำให้น้ำซึมลงใต้ดินได้มากที่สุด และยังเป็นการล็อกตะกอนดินที่เกิดจากการทับถมกันของใบไม้และอินทรียวัตถุต่าง ๆ ซึ่งอุดมด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืช

การขุดคลองไส้ไก่มี 3 แบบ คือ

1. คลองไส้ไก่บนพื้นที่ลาดเอียงที่เป็นภูเขา
จะขุดคลองไส้ไก่เพื่อรับน้ำจากบริเวณพื้นที่ลาดชันให้ลงมาสู่คลองไส้ไก่ เพื่อให้น้ำไหลเอื่อย ๆ ซึมลงดินให้มากที่สุดแล้วไหลผ่านไปยังพื้นที่ต่ำสุด

2. คลองไส้ไก่บนพื้นที่เนิน
จะขุดคลองไส้ไก่เพื่อเปลี่ยนทางน้ำให้ไหลมายังพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้เกิดความชุ่มชื่นของพื้นที่

3. คลองไส้ไก่บนพื้นที่ราบลุ่ม
จะขุดคลองให้คดโค้งให้น้ำไหลเอื่อยแล้วค่อย ๆ ไหลแบบเคลื่อนตัวตลอดเวลา นอกจากกระจายความชุ่มชื้นแล้วยังทำให้อากาศเข้ามาแทรกในน้ำ ทำให้น้ำไม่เน่า

คลองใส้ไก่

ประโยชน์ของคลองไส้ไก่

คลองไส้ไก่มีประโยชน์อย่างมากในการทำเกษตรกรรม ทั้งช่วยกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วพื้นที่เพาะปลูก ช่วยล็อกตะกอนดินที่มีแร่ธาตุ และลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

  • กักเก็บน้ำให้ซึมลงดิน
  • เปลี่ยนทางน้ำให้กระจายสู่พื้นที่เพาะปลูก
  • ล็อกตะกอนดินหรือธาตุอาหาร
  • ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

ขุดคลองใส้ไก่

ที่มา : https://www.ajourneyinspiredbytheking.org/ ,  Youtrube : เกษตรอิสาน ยุคใหม่
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ