บทความเกษตร/เทคโนโลยี » จุลินทรีย์หน่อกล้วย น้ำหมักสารพัดประโยชน์ ปรับปรุงดิน-บำรุงพืชผัก

จุลินทรีย์หน่อกล้วย น้ำหมักสารพัดประโยชน์ ปรับปรุงดิน-บำรุงพืชผัก

27 เมษายน 2022
2593   0

จุลินทรีย์หน่อกล้วย น้ำหมักสารพัดประโยชน์ ปรับปรุงดิน-บำรุงพืชผัก

จุลินทรีย์หน่อกล้วย น้ำหมักสารพัดประโยชน์

จุลินทรีย์หน่อกล้วย น้ำหมักสารพัดประโยชน์ 

“จุลินทรีย์หน่อกล้วย”  หลายคนคงสังเกตว่า กล้วย ไม่ว่าจะปลูกที่ไหน ดินบริเวณกอกล้วยที่นั้นจะดี มีความร่วนซุย อุ้มน้ำ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินรอบๆ รากกล้วยนั่นเอง หากมีการขยายเชื้อให้มาก ก็สามารถนำไปใช้ปรับปรุงดินในที่อื่นๆ ให้ดีขึ้นได้ หรือจะทำเป็นน้ำหมักชีวภาพก็สามารถนำมาใช้ในการควบคุมโรคพืช บำรุงพืชผัก ปรับปรุงสภาพน้ำที่เน่าเสียได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นน้ำหมักสารพัดประโยชน์เลยทีเดียว
สำหรับหน่อกล้วยที่นำมาใช้ทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยนั้นต้อง เลือกต้นกล้วยหน่อใบแคบหรือหน่อใบดาบ คือ หน่ออ่อนที่มีใบเรียวเล็ก เกิดจากโคนต้นเดิม มีขนาดอวบอ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากมีการสะสมสารอาหารไว้ในลำต้นเยอะ ซึ่งหน่อลักษณะนี้จะมีรากเยอะมาก จึงให้จุลินทรีย์หน่อกล้วยที่ดี และเลือกใช้ต้นกล้วยที่มีขนาดความสูงไม่เกิน 1 เมตร โดยขุดมาทั้งเหง้ารากและดินบริเวณราก ซึ่งสาเหตุที่ให้ใช้ต้นที่มีความสูงไม่เกิน 1 เมตร เพราะมีสารอาหารและฮอร์โมน Auxins ที่ทำให้เจริญเติบโตทางส่วนยอดอยู่สูง เซลล์และเนื้อเยื่อกำลังขยายตัวดี และยังไม่มีการนำสารอาหารที่สะสมไว้ไปสร้างกิ่งก้านใบมาก สารอาหารจึงยังสะสมอยู่ตามลำต้นค่อนข้างสมบูรณ์ จึงเหมาะต่อการนำไปใช้ผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วยนั่นเอง
จุลินทรีย์หน่อกล้วย น้ำหมักสารพัดประโยชน์

การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย

วัสดุ และ อุปกรณ์

 • ใช้หน่อกล้วยใบธง สูงประมาณ 1 เมตร ทั้งเหง้า ต้น ใบและดินที่ติดมาด้วย จำนวน 3 กิโลกรัม
 • กากน้ำตาล หรือ จะใช้น้ำตาลปีบ หรือ น้ำตาลทรายแดง แทนกันก็ได้ จำนวน 1 กิโลกรัม
*แต่ไม่แนะนำให้ใช้น้ำตาลทรายขาว เนื่องจากต้องผ่านการฟอกเคมี ทำให้อาจมีสารตกค้างที่ส่งผลต่อชีวิตจุลินทรีย์*
วิธีการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย

นำหน่อกล้วยมาหั่น สับ เป็นชิ้นๆ เล็กๆ และไม่ควรสับหยาบมากเพราะจุลินทรีย์จะย่อยได้ช้าลงจากนั้นนำไปใส่ในถังหมัก แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยกากน้ำตาล หรือ น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายแดง โดยไม่ต้องใส่น้ำ ในถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร แล้วปิดฝาหมักไว้ 7 วัน หมั่นคนทุกเช้าและเย็น เมื่อครบ 7 วันแล้ว ให้คั้นน้ำออกมาใส่ถังหรือขวดพลาสติกหรือขวดแกลลอนแล้วปิดฝาไว้หลวมๆ

วิธีนำหัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วยไปใช้ประโยชน์

 • ปรับปรุงโครงการสร้างของดินและกำจัดเชื้อโรคในดิน : ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย 20 – 40 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดลงดินร่วนไปพร้อมๆ กับการให้น้ำ ซึ่งการใช้ในแต่ละครั้งรวมทั้ง หมดแล้วอย่าให้เกิน 3 ลิตรต่อไร่
 • ใช้ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมจากการทำนาเคมี : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยในอัตรา 5 ลิตรต่อไร่ สาดลงนาที่มีน้ำขัง จะทำให้ได้ผลผลิตข้าวดีขึ้นใช้เพียงฤดูเดียวดินที่แข็งจะร่วนซุย ความเป็นกรด-ด่างในดินลดลง สามารถเพิ่มผลผลิตจาก 60 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,000 กิโลกรัมต่อไร่
 • ใช้บำรุงพืชผัก ป้องกันโรคทางดินและกำจัดแมลงในแปลงปลูก : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 2-3 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นผักในแปลงปลูกและดินในแปลงผักทุก 3-5 วัน เมื่อใช้เป็นประจำจะไม่พบกับปัญหาเรื่องผักเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา หรือมีปัญหาเรื่องหนอนผีเสื้อเข้าทำลายอีกเลย เนื่องจากไข่ของแมลงที่โดนจุลินทรีย์หน่อกล้วยเข้าไปจะเกิดอาการฝ่อไม่สามารถฟักเป็นตัว
 • เร่งการย่อยสลายเศษซากอินทรียวัตถุหรือดับกลิ่นขยะของเน่าเสีย : ฉีดพ่นด้วย จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตรต่อน้ำ 100 ลิตร กรณีหมักฟางในนาข้าวใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 10 ลิตร ต่อพื้นนา 1 ไร่
 • บำรุงหน้ายางหลังกรีดให้สมบูรณ์ป้องกันรักษาโรคหน้ายางตายนึ่ง : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย ไม่ต้องผสมน้ำ ทาหน้ายางหรือบริเวณที่กรีดยางในวันที่พักหน้ายาง (พักกรีด) จะทำให้เปลือกยางพาราหุ้มเร็วขึ้น และหน้ายางนิ่มกรีดได้ง่ายขึ้น น้ำยางจะไหลดีไม่สะดุด
 • กระตุ้นหน่อไผ่ให้ออกนอกฤดู (กุมภาพันธ์-มีนาคม) : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย อัตรา 20-40 ซีซี + น้ำ 20 ลิตร ราดรดโคนต้น ทุก 7-10 วัน หรือจะถี่กว่านี้ก็ได้ (ยิ่งบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดี) จะช่วยย่อยสลายเศษซากวัชพืช ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก รอบโคนกอไผ่ ทำให้ไผ่สามารถดึงธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกมากขึ้น จึงออกหน่อเร็ว แตกหน่อเยอะ ได้หน่อใหญ่ และมีรสชาติดี
 • ใช้กระตุ้นรากกิ่งตอน : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 4 ช้อนโต๊ะ หรือ 60 ซีซี ผสมน้ำเปล่า 10 ลิตร คนให้เข้ากัน จากนั้นนำขุยมะพร้าวลงแช่ไว้ประมาณ 1 คืน เมื่อครบกำหนดให้นำขุยมะพร้าวไปใช้ตอนกิ่งพืชแบบปกติ โดยเฉพาะไม้ผล (ทุกชนิด) จะได้รากกิ่งตอนที่มีความแข็งแรง
 • ล้างสารเคมีตกค้างในพืชผักผลไม้ : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย อัตรา 2 ช้อนโต๊ะ + น้ำเปล่า 1 กะละมัง(ที่ใช้ล้างผัก) แล้วแช่พืชผักผลไม้ไว้ 15 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด
 • ใช้ลดกลิ่นเหม็นในบ่อเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร ต่อปริมาตรน้ำในบ่อเลี้ยงปลา 1,000 ลิตร จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องบ่อเลี้ยงปลาแบบระบบปิด (บ่อดิน,บ่อซีเมนต์) มีกลิ่นเหม็นไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะทำให้กลิ่นหม็นในบ่อเลี้ยงหายไปภายใน 7-10 วัน กากที่เหลือจากการหมักยังสามารถนำไปใส่ในบ่อเลี้ยงปลา เพื่อลดกลิ่นเหม็นได้ด้วย
ทั้งนี้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน 6 เดือน