วีดีโอ » แนวความคิดการทำวนเกษตรดีอย่างไร (ดร.เกริก มีมุ่งกิจ)

แนวความคิดการทำวนเกษตรดีอย่างไร (ดร.เกริก มีมุ่งกิจ)

5 พฤศจิกายน 2021
1613   0

ดร.เกริก มีมุ่งกิจ อธิบายแนวความคิดการทำวนเกษตรดีอย่างไร และ เกษตรกรไทย สมควรแค่ไหน ที่ต้องปลูกต้นไม้เพิ่ม

วนเกษตร : ทางเลือกหนึ่งในระบบบเกษตรยั่งยืน

วนเกษตร (Agro-forestry)

ระบบที่น้นการจัดการนิเวศเกษตรเลียนแบบระบบนิเวศธรรมชาติของป่าไม้ ด้วยการผสมผสานระหว่างกิจกรรม การเกษตร กับ การป่าไม้ เพื่อสร้างความหลากหลายในแปลงเกษตรกรรม โดยป้าในระบบวนเกษตรอาจจะเป็นป่าธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟู หรือ ป่าที่ปลูกขึ้นใหม่ เป็นองค์ประกอบสำคัญหรือมีทั้งสองลักษณะอยู่ในแปลงเดียวกัน

เกษตรผสมผสาน+ป่าไม้ = วนเกษตร

กิจกรรมป่าไม้ในระบบวนเกษตร หมายถึง การปลูกไม่ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม้ขนาดกลาง ไม่พุ่ม และไม่ชั้นล่าง ที่เป็นพันธุ์ไม้ป่าและไม้ท้องถิ่นชนิดต่าง (ทั้งพืชอาหาร สมุนไพร ใช้สอย หรืออื่นๆ) ร่วมกับกิจกรรมการเกษตรอื่นแบบผสมผสาน และ/หรือ มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ป่าปลูกใหม่หรือ ฟื้นฟู อนุรักษ์ ป่าธรรมชาติไว้ในแปลงเกษตรกรรม โดยชนิดพืชที่ปลูกในกิจกรรการมป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นพืชไม่ได้อยู่ในกลุ่มพืชเกษตที่มีการส่งเสริมให้ปลูกเป็นพืชเศษฐกิจโดยทั่วไปในปัจจุบัน

#วนเกษตร​ #ปลูกต้นไม้​ #ปลูกป่า
ที่มา Youtube Channel : คนรักษ์ป่า Channel
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=kGGiatCDL6w


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ