บทความเกษตร/เทคโนโลยี » การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย และวิธีนำไปใช้งาน

การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย และวิธีนำไปใช้งาน

12 มีนาคม 2021
12255   0

การทำน้ำจุลินทรีย์หน่อกล้วย และวิธีนำไปใช้งาน
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย

การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย และวิธีนำไปใช้งาน


จุลินทรีย์หน่อกล้วย เป็นอีกหนึ่งแบบของการลดต้นทุน ที่ผู้ทำการเกษตรสมัยใหม่ จะต้องรู้จักกัน เนื่องจากจุลทรีย์ชนิดนี้ เป็นเหมือนยาครอบจักรวาลก็ว่าได้ เพราะมีประโยชน์ทั้งด้านการปรับปรุง บำรุงดิน และการต่อต้านเชื้อโรคเชื้อราได้หลายชนิด จึงคู่กับการเกษตรทุกชนิดได้เลย ทั้งนาข้าว สวนยางพารา สวนผลไม้ ไม้ดอกไม ประดับ เป็นต้น

ดังนั้น กล้วยปลูกที่ไหน ดินบริเวณกอกล้วย ณ นั้น จะดี เบื้องหลังความร่วนซุยอุ้มน้ำของ ดินดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินรอบๆ รากกล้วย ซึ่งหากขยายเชื้อให้มากแล้ว ย่อมนำไปใช้ปรับปรุงดินในที่อื่นๆ ให้ดีขึ้นได้นอกจากนั้นหน่อกล้วย มีน้ำยางฝาดหรือสารแทนนินมากเมื่อหมักแล้วน้ำหมักที่ได้ยังสามารถนำมาใช้ในการควบคุม โรคพืชบางอย่างได้ ทั้งสามารถนำไปใช้ ปรับปรุงสภาพน้ำที่เน่าเสียให้ฟื้นสภาพกลับดีได้อีกด้วย

จุลินทรีย์หน่อกล้วยมีสารที่มีประโยชน์ อย่างไร

สารต่างๆ ที่มีอยู่ใน จุลินทรีย์หน่อกล้วย ที่เราได้หลังจากการหมักเรียบร้อยแล้วนั้นจะมีแร่ธาตุต่างๆมากมาย ที่มีประโยชน์ต่อพืช
 •  ธาตุอาหาร NPK (ปุ๋ยที่มีครบทั้ง ไนไตรเจน, ฟอสฟอรัส โปรแทสเซี่ยม
 • เซลลูโลส
 • สารเทนนิน
 • ใช้ก้าจัดเชื้อรา, แบคทีเรีย, เชื้อไวรัส, หมัดหมา เป็นต้น

เรามาดูวัสดุ สำหรับการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย ว่ามีอะไรกันบ้าง

 • แน่นนอนพระเอกเลยก็คือ หน่อกล้วย ซึ่งใช้ประมาณ  3 กิโลกรัม
 • กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม (หรือ น้ำตาลทรายแดง 350 กรัมผสมน้ำ 1 ลิตร)
 • ถังสำหรับบรรจุ

การเลือกใช้วัสดุทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย

      ในการเลือกวัสดุหรือวัตถุดิบก็มีความสำคัญนะครับ เช่น หน่อกล้วย ให้เลือกต้นที่สูงไม่เกิน 1 เมตร เพราะเป็นขนาดที่มีสารช่วยในการเจริญเติบโตอยู่จำนวนมากกว่าต้นที่แก่แล้ว ถ้ามีเศษดินติดมากับหน่อกล้วย ก็แค่เคาะเบาๆ ให้ดินออกบ้างแต่ไม่ต้องล้าง เพราะเราจะได้จุลินทรีย์ท้องถิ่นติดมาด้วย
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย และวิธีนำไปใช้งาน

กากน้ำตาล ถ้าเป็นไปได้ ก็ใช้น้ำตาลทรายแดงแทน จะดีมาก เพราะให้ความหวานได้มากกว่า (แต่เดิมส่งเสริมให้ใช้กากน้ำตาลเพราะเป็นของเหลือ เขาขายราคาถูก ปัจจุบันแพงมาก)

ขั้นตอนวิธีทำวิธีทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย

การทำจุลินทรีย์หน่อยกล้วย สามารถทำได้ตามลำดับง่ายๆ ดังนี้
      1. นำหน่อกล้วยที่ได้มาสับๆ หั่นๆ ทั้งหมดทั้ง ราก เหง้า ลำต้น ใบ ให้เป็นชิ้นเล็กๆ หรือละเอียดเลยยิ่งดี
      2. นำกากน้ำตาลผสมลงไป หรือถ้าเป็นน้ำตาลทรายอาจจะมีน้ำมาช่วยในการละลายเล็กน้อย ไม่ต้องใช้มาก เพราะหน่อกล้วยมีน้ำอยู่แล้ว เดี๋ยวก็จะออกมาเอง
      3. ทำการหมักไว้ประมาณ 7 – 14 วัน ถ้าไม่รีบใช้งานได้ แต่ถ้ารีบ 7 วันก็ใช้งานได้แล้ว
ท่านอาจจะใช้สูตรเรื่องเวลาในการหมักต่างๆ ได้ตามระยะเวลาข้างล่างนี้ คือ
– การหมักพืช ใช้เวลาประมาณ  14 วัน
– การหมักสัตว์ เนื้อ ปลา ใช้เวลาประมาณ 21 วัน
“การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย และวิธีนำไปใช้งาน”

ประโยชน์และวิธีใช้

 1. ใช้ปรับปรุงโครงสร้างของดินและก้าจัดเชื้อโรคในดินผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วยใน อัตรา 20 – 40 ซีซีต่อน้้า 20 ลิตร ราดลงบนดินรวมไปพร้อมกับการให้น้้า
 2. ใช้ป้องกันก้าจัดโรคพืช ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย 10 ซีซี ต่อน้้า 20 ลิตร ฉีดต้น พืชให้เปียกชุ่มโชก ทั่วทั้งใบและใต้ใบ เพื่อล้างน้้าฝนภายหลังจากที่ฝนหยุดตกนานเกิน 30 นาที เพื่อป้องกันโรคที่มากับน้้าหรือ ฉีดพ่นใน 20 ซีซี ต่อน้้า 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดของโรคพืชทั้ง เว้นการให้น้้า 48 ชม เพื่อลดความชื้น
 3. ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้้าในร่องสวนสระเก็บน้้าและบ่อเลี้ยงสัตว์น้้าใส่จุลินทรีย์หน่อกล้วย 10 ลิตร ต่อน้้า 10,000 ลิตร
 4. ล้างท้าความสะอาดคอกสัตว์ ฉีดพ่นจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตรต่อน้้า 100 ลิตร
 5. เร่งการย่อยสลายเศษซากอินทรียวัตถุหรือดับกลิ่นขยะของเน่าเสีย ให้ฉีดพ่น จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตรต่อน้้า 100 ลิตร กรณีหมักฟางข้าวในแปลงนาใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 5 ลิตร ต่อพื้นที่นา 1 ไร่
 6. จุลินทรีย์หน่อกล้วยเก็บไว้ใช้ได้นาน 6 เดือน
  หมายเหตุ : กรณีฉีดพ่นหรือราดลงดินโดยไม่ให้ถูกใบพืชสามารถใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร ต่อน้้า  200 ลิตรเพื่อปรับโครงสร้างของดินแต่การใช้แต่ละครั้งไม่ควรเกิน 5 ลิตรต่อ 1 ไร่

คุณสมบัติเฉพาะ

จุลินทรีย์หน่อกล้วย มีสรรพคุณ ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช รักษาโรคจากเชื้อรา แบคทีเรีย บำรุงดิน ฟื้นฟู ค่า PH กรดด่าง ทั้งในน้ำและดิน ที่จะนำเอาประโยชน์ของ จุลินทรีย์หน่อยกล้วย มาบอกเท่านี้ ถือว่าน้อยมาก เพราะความจริงแล้ว ยังมีอีกมากมายที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้อีก เช่น ใช้เป็นจุลินทรีย์ เพื่อทำฮอร์โมนอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็น ฮอร์โมนไข่ ใช้ในการไล่ยุง ไล่แมลง และอื่นๆ อีกมากมาย ติดตามไว้นะครับ จะทยอยนำมาเสนอในภายหลังอีก
จุลินทรีย์หน่อกล้วย ที่เราได้ทำกันนี้ สำหรับชาวสวนยางแล้วละก็ มีเคล็ดลับเพิ่มเติมให้อีกเล็กน้อยนะครับ คือ ให้ใช้เวลาในการหมัก 3 เขียน แล้วจะมีการปรับเปลี่ยนสารให้มีคุณสมบัติเหมือนแก๊สที่เขาใช้ในการเจาะยาง คุณสมบัติคือ “ทำให้น้ำยางไหลได้ดีมากยิ่งขึ้น” ในแนววิถีของ เกษตรอินทรีย์

ซึ่งคุณสมบัตินี้ เราไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังการใช้ จุลินทรีย์หน่อกล้วย ในสวนยางนี้ มีเกษตรกรชาวสวนยาง ที่เป็นต้นแบบบางท่าน ได้ทำไว้คือ การใช้ในการทาหน้ายาง โดยทาในวันที่พักกรีด ท่านบอกว่า ทำให้เนื้อปิดไว น้ำยางไหลดี และป้องกันเชื้อรา ได้ผลดีอย่างยิ่ง