ท่องเที่ยว » 3 สถานที่ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์เด็ด ๆ ที่ต้องรองไปสัมผัส!!

3 สถานที่ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์เด็ด ๆ ที่ต้องรองไปสัมผัส!!

10 ธันวาคม 2019
3170   0

3 สถานที่ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์เด็ด ๆ ที่ต้องรองไปสัมผัส!!

        ” หลวงพ่อองค์ดำลือเลือง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

          กาฬสินธุ์  เป็นจังหวัดแห่งดินแดนภาคอีสาน แต่เดิมเป็นจังหวัดที่ใครก็ต่างมองข้าม เพราะไม่รู้ว่ามีที่เที่ยวอยู่ตรงไหนบ้างที่น่าสนใจ  แถมยังอากาศร้อน แห้งแล้ง ชวนให้ไม่น่าเที่ยวสุด ๆ ซึ่งวันนี้เราจะมายิบยกสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ  ซึ่งคุณอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ เพราะว่าที่กาฬสินธุ์มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมากมาย ให้เราได้ไปสำรวจ เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ

สถานที่แรก  ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ่มข้าว หรือ พิพิธภัณฑ์สิรินธร

3 สถานที่ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์เด็ด ๆ

เป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์และ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ แห่งแรกของประเทศไทย อยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา ที่มีการจัดแสดงซากกระดูก ไดโนเสาร์ และแสดงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในมุมมองต่างๆ ทั้งเชิงวิชาการ การอนุรักษ์ รวมไปถึงความสัมพันธ์ต่างๆ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร ต้นกำเนิดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาจากการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ในปี พ.ศ. 2537 โดยท่านพระครูวิจิตรสหัสคุณ เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน  ต่อมาในปลายปีเดียวกัน ทางคณะสำรวจไดโนเสาร์จากกรม ทรัพยากรธรณี ได้เริ่มเข้าไปทำการขุดค้นอย่างเป็นระบบ และพบว่าที่ภูกุ้มข้าวเป็นแหล่งไดโนเสาร์กินพืชที่สมบูรณ์ที่สุดของเมืองไทย โดยนักวิชาการ ได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่า ในสมัยดึกดำบรรพ์บริเวณภูกุ้มข้าวเป็นธารน้ำแข็งโบราณที่มีเหล่าไดโนเสาร์มาดื่มกินน้ำ แต่ว่าเกิดภัยพิบัติ เฉียบพลันขึ้น ทำให้ไดโนเสาร์ล้มตายบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก  จากนั้นทีมสำรวจก็ได้ลงมือขุดค้น พบกระดูกและซากดึกดำบรรพ์ ของไดโนเสาร์เป็นจำนวนมากที่นี่  ทางกรมทรัพยากรฯจึงได้ตั้งเป็นศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ่มข้าวขึ้นในปี 2538  โดยในวันที่ 24 พ.ย. 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทอดพระเนตรซากกระดูกไดโนเสาร์และจัดตั้ง โครงการพัฒนา พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวขึ้น  จนพัฒนาเป็น พิพิธภัณฑ์  ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารีว่า “พิพิธภัณฑ์สิรินธร

 

พิพิธภัณฑ์สิรินธร เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวไดโนเสาร์แบบครบวงจร ทั้งแสง สี เสียง ตระการตาและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ แบ่งเป็น 9 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 การกำเนิดโลกและจักรวาล   โซนที่ 2 กำเนิดสิ่งมีชีวิต โซนที่ 3 มหายุคพาลิโอโซอิก มหายุควิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโบราณ โซนที่ 4.1 มหายุคมีโซโซอิก มหายุคแห่งสัตว์เลื้อยคลานและไดโนเสาร์  โซนที่ 4.2 ไดโนเสาร์ไทย  โซนที่ 5 วิถีชีวิตไดโนเสาร์ไทย  โซนที่ 6 คืนชีวิตให้ไดโนเสาร์  โซนที่ 7 มหายุคซีโนโลอิก มหายุคแห่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  โซนที่ 8 เรื่องราวของมนุษย์ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังมีบริการจัดค่ายเยาวชน มีห้องประชุม ร้านอาหาร และร้านจำหน่ายของที่ระลึกไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย

ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ที่ภูกุ่มข้าว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบโดยพระครูวิจิตรสหัสคุณ เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน ในปีพ.ศ. 2537 และได้เริ่มทำการขุดค้นอย่างเป็นระบบ โดยคณะสำรวจไดโนเสาร์จากกรมทรัพยากรธรณี ตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2537 พบว่า ภูกุ่มข้าว ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ เป็นแหล่งไดโนเสาร์กินพืชที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย โดยพบ กระดูกไดโนเสาร์เกือบทั้งตัว กองรวมอยู่กับกระดูกไดโนเสาร์กินพืชอีกชนิดหนึ่ง กระดูกทั้งหมดอยู่ในชั้นหินที่วางตัว อยู่บนไหล่เขาของภูกุ่มข้าวซึ่งมี รูปร่างคล้ายลอมฟาง มีความสูงประมาณ 240 เมตร

พิพิธภัณฑ์สิรินธร เปิดให้บริการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม  คนไทย เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท  ชาวต่างประเทศ เด็ก 50 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม www.sdm.dmr.go.th
การเดินทาง  ใช้เส้นทางกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ ทางหลวง 227 ประมาณ 28 กิโลเมตร  ก่อนถึงสหัสขันธ์ 2 กิโลเมตร  มีทางแยกขวาไปอีก 1 กิโลเมตร  จะถึงพิพิธภัณฑ์สิรินธร

สถานที่  2    เขื่อนลำปาว

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการเกษตรของชาวบ้าน ปัจจุบันเขื่อนลำปาวได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีธรรมชาติและสายน้ำที่สวยงาม ขณะเดียวกันบริเวณอาคารผันน้ำเขื่อนลำปาว ยังมีร้านค้าที่คอยให้บริการอาหารแก่นักท่องเที่ยวหลากหมายเมนู ทั้งกุ้งเผา ปลาเผา ซึ่งเป็นวัตถุดิบสด ๆ จากเกษตรกรในพื้นที่ นักท่องเที่ยวสามารถสั่งมาทานได้อย่างจุใจ นอกจากนี้บริเวณริมฝั่งของเขื่อนลำปาวยังมี “หาดดอกเกด” ชายหาดดินที่เปรียบเสมือนเป็นสวรรค์ชายหาดของคนกาฬสินธุ์ทีเดียว

สถานที่ 3  วัดวังคำ

วัดวังคำ ตั้งอยู่ที่บ้านนาวี อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ต้องมาเยือนเมื่อมาเที่ยวกาฬสินธุ์ เพราะเป็นโบราณสถานที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง ได้รับอิทธิพลต้นแบบจากวัดเชียงของ หลวงพระบาง ประเทศลาว ภายในมีสถานที่สำคัญ ได้แก่ หอสวดมนต์ สิมไทเมิงวัง อุบมุง พระธาตุเจ้ากู เฮินเย้อ และอาฮามไทเมิงบก เป็นต้น ซึ่งการเข้ามาเยี่ยมชมนักท่องเที่ยวต้องแต่งกายให้สุภาพ ผู้หญิงไม่ควรนุ่งสั้น และแนะนำว่าให้ลองไปเที่ยวช่วงเย็น ๆ รับรองว่าคุณจะต้องทึ่งกับความสวยงามทางสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตที่แสนเรียบง่ายของชาวภูไท

เครดิตภาพสวยๆจาก https://www.touronthai.com/


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ