ท่องเที่ยว » ชมวิวสวยๆ สะพานเทพสุดา ที่เที่ยวกาฬสินธุ์ ชิลไปยาวๆ

ชมวิวสวยๆ สะพานเทพสุดา ที่เที่ยวกาฬสินธุ์ ชิลไปยาวๆ

16 กุมภาพันธ์ 2022
5211   0

ชมวิวสวยๆ สะพานเทพสุดา ที่เที่ยวกาฬสินธุ์ ชิลไปยาวๆ

สะพานเทพสุดา ที่เที่ยวกาฬสินธุ์

สะพานเทพสุดา ที่เที่ยวกาฬสินธุ์

สะพานเทพสุดา เป็นสะพานบรรยากาศสวย แถมยังเป็นสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในไทยด้วย มีลักษณะเป็นถนน 2 ช่องจราจร สร้างอยู่เหนือเขื่อนลำปาว โดยเชื่อมระหว่างแหลมโนนวิเศษ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ กับบริเวณเกาะมหาราช ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี ช่วยร่นระยะทางให้คนในพื้นที่ได้กว่า 80 กม.เลยทีเดียว

Cr : สายันต์- ก้อย เพชรรัตน์

ที่ตั้ง : ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน

สะพานเทพสุดา เป็นสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ตัดข้าม เขื่อนลำปาว เขื่อนดินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแห่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จุดที่เชื่อมกันนั้น เริ่มจาก แหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ไปจนถึงบริเวณ เกาะมหาราช ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี นอกจากจะช่วยประหยัดเวลาเดินทางในการขับรถข้ามไปอีกฝั่งแล้ว ยังมีทางเดินยาวตลอดสองฝั่งของสะพานเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งคนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวไปเดินชมวิวสวยๆ สุดลูกหูลูกตาของเขื่อนลำปาวอีกด้วย

Cr : สายันต์- ก้อย เพชรรัตน์
Cr : สายันต์- ก้อย เพชรรัตน์

ลักษณะของ สะพานเทพสุดา นั้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ความยาวราว 2.4 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 แล้วเสร็จภายใน ปี พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลาทั้งหมด 3 ปี หลังจากนั้นก็ได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ว่า “สะพานเทพสุดา” นั่นเอง

Cr : สายันต์- ก้อย เพชรรัตน์
Cr : สายันต์- ก้อย เพชรรัตน์

Cr : สายันต์- ก้อย เพชรรัตน์

Cr : สายันต์- ก้อย เพชรรัตน์
Cr : สายันต์- ก้อย เพชรรัตน์

Cr : สายันต์- ก้อย เพชรรัตน์
Cr : สายันต์- ก้อย เพชรรัตน์

ข้อมูล สะพานเทพสุดา กาฬสินธุ์
ที่อยู่ : บริเวณแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พิกัด : https://goo.gl/maps/8qfvpW8uAaJgFN2u5
เปิดให้เข้าชม : 08.00-21.00

ขอบคุณที่มารูปภาพสวยๆ : สายันต์ – ก้อยเพรชรัตน์บทความอื่นๆที่น่าสนใจ