วีดีโอ » (คลิป) ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับหมักขาย มีรายได้เดือนละ 400,000 บาท จริงหรือ?

(คลิป) ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับหมักขาย มีรายได้เดือนละ 400,000 บาท จริงหรือ?

29 กรกฎาคม 2022
2125   0

(คลิป) ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับหมักขาย มีรายได้เดือนละ 400,000 บาท จริงหรือ?

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลิตเพื่อเป็นอาหารสัตว์ เป็นพืชอายุสั้น ที่ใช้น้ำน้อย หลังการเกี่ยวข้าวแล้วเกษตรกรตำบลเมืองหลวง ได้รวมกลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อตัดเป็นต้นสด ในช่วงอายุ 80-90 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่ฝักข้าวโพดอยู่ในระยะน้ำนม 50% เหมาะที่จะตัดมาสับบดใส่ถุงหรือถังเพื่อหมักให้ได้ระยะที่เหมาะสม เมื่อวัวกินจะได้รับโปรตีน วิตามิน หรือแร่ธาตุ แล้วส่งผลให้วัวเจริญเติบโตสมบูรณ์ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งนี้ จะเป็นทางเลือกให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและยกระดับรายได้เพื่อก้าวสู่วิถีการยังชีพที่มั่นคง
ขั้นตอนการปลูกข้าวโพด

การเตรียมแปลง  ได้ไถเตรียมดินยกร่องแปลงปลูก กว้าง 120 เซนติเมตร ความยาวแปลงตามแนวพื้นที่ จัดร่องน้ำระหว่างแปลงปลูก กว้าง 60 เซนติเมตร หยอดเมล็ดข้าวโพด หลุมละ 1-3 เมล็ด ปลูกเป็น 2 แถว ห่างจากขอบแปลงด้านนอกเข้าไปด้านละ 15 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้นตามแนวขอบแปลงห่างกัน 15 เซนติเมตร

พันธุ์ปลูก  ได้ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ร้านจำหน่ายวัสดุการเกษตรหรือสหกรณ์ ในตลาดท้องถิ่นหรือในเมือง เป็นเมล็ดพันธุ์พื้นเมือง คุณภาพปลอดภัย ราคา 140-150 บาท ต่อกิโลกรัม

การใส่ปุ๋ย  หลังการปลูกได้จัดการใส่ปุ๋ยตรงสูตรตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ตามอัตราส่วนและระยะเวลา

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เคดิตรูปภาพ : www.tkkfer.com 

การเก็บเกี่ยวข้าวโพด

เมื่อต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อายุ 80-90 วัน เป็นช่วงต้นข้าวโพดติดฝักระยะน้ำนม 50% ได้ใช้มีดพร้าตัดที่โคนต้น รวบรวมนำเข้าโรงเรือนเพื่อจัดการสับบดและหมักให้ได้ระยะที่เหมาะสมก่อน

การสับบดและหมัก  นำต้นข้าวโพดสดใส่เข้าเครื่องสับบด แล้วให้ไหลผ่านลงไปในภาชนะรองรับ รวบรวมนำไปใส่ในถังหมัก ปิดฝาหรือใส่ถุงพลาสติกหนามัดปากถุงให้แน่น การหมักไม่ใส่ส่วนผสมอื่นใดเติมลงไป เพราะต้นข้าวโพดจะมีน้ำหรือความชื้นพอเพียงในการย่อยได้ดีอยู่แล้ว เมื่อหมักได้ที่เหมาะสมจึงนำมาให้วัวกิน

อาหารวัว  ต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้นสดที่สับบดและหมักดีแล้ว วัวแต่ละตัวจะกิน ประมาณ 2 เข่ง หรือ 23 กิโลกรัม ต่อวัน วัวจะได้รับทั้งโปรตีนสูง วิตามิน และแร่ธาตุ ที่พอเพียง ทำให้วัวเจริญเติบโตแข็งแรงได้ดี

การตัดสินใจปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตัดต้นสดสับบดหมัก เมื่อจัดให้วัวกิน ทำให้วัวเจริญเติบโต แข็งแรง ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ทำให้ได้ก้าวสู่ความสำเร็จ มีรายได้เพิ่มและก้าวเดินสู่การยังชีพด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา Youtube Channel : บ่าวรุทธ สีเกด
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=V0XAf4MGXVY
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ