บทความเกษตร/เทคโนโลยี » แนวทาง!! ปลูกฟักทองให้ติดผลดกทั้งสวน ด้วยนมผงเด็ก 2 ช้อน

แนวทาง!! ปลูกฟักทองให้ติดผลดกทั้งสวน ด้วยนมผงเด็ก 2 ช้อน

2 มิถุนายน 2022
2362   0

แนวทาง!! ปลูกฟักทองให้ติดผลดกทั้งสวน ด้วยนมผงเด็ก 2 ช้อน

ปลูกฟักทองให้ติดผลดกทั้งสวน

ปลูกฟักทองให้ติดผลดกทั้งสวน


สวัดดีครับในบทความนี้ เราจะมาพูดถึง แนวทาง!! ปลูกฟักทองให้ติดผลดกทั้งสวน ด้วยสูตรนมผงเด็ก 2 ซ้อน เกษตรกรในชนบท หลังจากที่เสร็จสื้นจากการทำนาข้าวประจำปี ก็จะนิยมปลูกพืชในนาข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว เพื่อหารายได้เสริม จากช่วงว่างเว้นจากการทำนา ซึ่งแต่ล่ะพื้นก็อาจจะปลูกพืชเสริมที่แตกต่างกันออกไป เช่น ข้าวโพด, ถั่วลิสง, แตงโม และก็ฟักทอง เป็นต้น ซึ่งในบทความนี้ เราจะมาพูดเรื่อง ปลูกฟังทองยังไงให้ติดลูกดกทั้งสวน กันครับ

อันดับแรก ขั้นตอนของการเตรียมดิน สำหรับปลูกฟักทอง

ขั้นตอนการเตรียมดินสำหรับปลูกฟักทองนั้นก็จะมีวิธีการคล้ายๆ กับการปลูกแตงโม หรือ พืชชนิดอื่น ๆ คือ  ไถดินลึกประมาณ 25-30 ซม. เพราะพักทองนั้นเป็นพืช ที่มีระบบรากลึกพอสมควร และควรตากดินไว้ 5-7 วัน ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก เพื่อปรับปรุงสภาพดินให้ร่วนซุยเป็นธรรมชาติ  และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน แล้วจึงย่อยพรวนดินให้ร่วนซุยเก็บเศษวัชพืชต่างๆ ออกจากแปลงให้หมด เพื่อให้ง่ายต่อการกและเป็นการคุมหญ้าไปในตัววด้วย

ขั้นตอนต่อมา เป็นการปลูกฟักทอง 

หลังจากที่เราทำการเตรียมดินเสร็จแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการปลูกฟักทองกันบ้างครับ ซึ่ง ฟักทองก็จะมีหลายสายพันธุ์  และพันธุ์ที่มีลำต้นเลื้อยและให้ผลใหญ่ ใช้เนื้อที่ปลูกมาก โดยใช้ระยะห่างของการปลูกฟักทองนั้น อยู่ที่ประมาณ  3×3 เมตร  พันธุ์ที่มีทรงต้นพุ่ม ให้ผลขนาดเล็ก ใช้ระยะปลูกประมาณ  75×150 ซม.

การปลูกฟักทอง ด้วยวิธีหยอดหลุมปลูก

สำหรับการปลูกฟังทอง ด้วยวิธีการหยอดหลุมนั้น เราสามารถ หยอด  3-5 เมล็ด ต่อหลุม และลึกประมาณ 3-5 ซม.  แล้วทำการกลบหลุมด้วยดิน ถ้ามีฟางข้าวแห้ง  ก็สามารถนำมาคลุมแปลงปลูก เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้แก่หน้าดิน และเมล็ดพันธุ์จะงอกเป็นต้นกล้า ตั้งตัวได้เร็ว ซึ่งการหยอดหลุมปลูกในแปลงจริง จะได้ต้นกล้าที่แข็งแรง และโตเร็วกว่า

การย้ายกล้าจากถุงมาปลูก หากหลุมใดไม่งอก แม้จะนำมาปลูกซ่อม ก็จะเจริญไม่ทัน แต่หากว่างไว้ จะกินเนื้อที่ว่างมาก ควรปลูกซ่อม แต่จะเก็บผลได้ช้ามาก

ขั้นตอนในการดูแลรักษาและใส่ปุ๋ยหลังการปลูกฟักทอง

เมื่อต้นกล้าเริ่มงอกก็จะมีใบจริงประมาณ 2-3 ใบ ควรถอนคัดแยกต้นกล้า ฟักทอง ที่ไม่สมบูรณ์ออกไป เหลือต้นที่สมบูรณ์แข็งแรง เหลือหลุมละ 2 ต้น และ รดน้ำทุกวัน วันและ 1- 2  ครั้ง

และเมื่อต้นกล้าเจริญจนไม่มีใบจริง 4 ใบ ช่วงนี้ ให้ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตหรือปุ๋ยผัก (21-0-0) ละลายน้ำ แล้วใช้รดต้นฟักทอง ต้องรดน้ำทุกวัน

เมื่อฟักทองเริ่มออก ดอก ให้ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 (หรือสูตรใกล้เคียงกัน เช่น 13-13-27 หรือ 14-14-21) โรยรอบๆ ต้นแล้วรดน้ำตามและใส่ปุ๋ย อีกครั้งเมื่อฟักทองเริ่มติดผลอ่อน  พันธุ์ฟักทองที่เป็นพันธุ์หนักให้ผลโต อายุเก็บเกี่ยวยาวนาน ดังนั้นการใส่ปุ๋ย ให้ฟักทองพันธุ์หนักควรใส่มากกว่าพันธุ์เบา

“สำหรับการรดน้ำนั้นต้องรดน้ำทุกวัน จนกว่าจะเก็บเกี่ยว ซึ่งก่อน 15 วัน ที่จะเก็บผลผลิตลูกแก่ ควรเลิกรดน้ำก่อนเก็บ”

โรคและแมลงศัตรูที่ทำความเสียหายแก่ฟักทอง

ปัญหาของการเกิดโรคในฟักทองเป็นสิ่งที่ไม่สร้างความลำบากใจให้เกษตรกรมากนัก หากมีการจัดการระบบการปลูกที่ดี โรคต่างๆ ก็ไม่สามารถทำความเสียหายได้ เช่น การเตรียมดิน การปลูกที่ดีจะช่วยป้องกันการเกิดโรครากเน่า-โคนเน่าได้ โดยการใช้โดโลไมท์โรยในแปลงระหว่างการเตรียมแปลง ใช้ปุ๋ยคอก-ปุ๋ยหมัก เพื่อปรับสภาพดินให้ร่วนซุยเพื่อให้รากทำงานได้ดีขึ้น การไม่ปลูกพืชตระกูลแตงซ้ำที่กันบ่อยๆ หรือปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับสภาพดินสลับการปลูกฟักทองหรือพืชตระกูลแตง การเกิดโรคทางใบ ได้แก่ โรคราน้ำค้าง ที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน หรือการให้น้ำแบบพ่นฝอย วิธีแก้ไขโดยการตัดต้นที่เป็นโรคเผาทำลาย ไม่ให้น้ำแบบพ่นฝอย ใช้สารป้องกันโรคพืช เช่น แอนทราโคล ปริมาณ 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร, โรคราแป้ง มักระบาดรุนแรง เมื่อสภาพอากาศเย็น ใบพืชแห้งในเวลากลางคืน นอกจากนี้ ปัญหาแมลงศัตรูฟักทองนั้นมีไม่มากนัก เพราะใบและก้านที่มีขนช่วยในการป้องกันภัยจากแมลงได้ดี

เทคนิคที่ทำให้ ฟักทองลูกดก กันบ้างครับ

ส่วนประกอบ
  • นมผงเด็ก 2 ช้อน
  • นํ้าสะอาด 20 ลิตร
ขั้นตอนการทำ
เมื่อปลูกฟักทองได้ประมาณ 1 เดือน ให้สังเกตต้นฟักทองจะเริ่มออกดอก หลังจากนั้นนํานมผงเด็กที่เตรียมไว้มาผสมกับนํ้า ในอัตราส่วน 2 ช้อนโต๊ะ ต่อนํ้าสะอาด 20 ลิตร คนให้นมผงละลายและเข้ากันดี แล้วนําไปฉีดพ่นดอกฟักทองในช่วงเช้า เพื่อช่วยล่อแมล งมาช่วยผสมเกสรทําให้ ดอกฟักทองติดเป็นผลได้ทุกเถา

เทคนิคการช่วยผสมเกสรดอกฟักทอง

เมื่อดอกฟักทองกำลังบานให้เราทำการเลือกดอกตัวผู้ เด็ดมาแล้วปลิดกลีบดอกออกให้หมด แล้วนำไปเคาะละอองเกสรตัวผู้ ให้ตกลงบนดอกตัวเมีย ถ้าติดผลจะให้ผลอ่อน ถ้าไม่ติดผลดอกตัวเมียจะฝ่อไป วิธีนี้เรียกว่า “การต่อดอก” ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมกัน
 
แต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายที่เกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง ในจังหวัด สกลนคร แนะนำเทคนิคง่ายๆ คือ วิธีการนำเอานมผงที่ใช้เลี้ยงทารกมาผสมน้ำพอประมาณ พ่นใส่ดอกฟักทอง ในระยะที่ดอกกำลังบาน เพื่อล่อแมลง ให้มาช่วยในการผสมเกสร ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้ฟักทองติดผลแถบทุกเถา โดยไม่ต้องต่อดอก

ขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวฟักทอง

ฟักทองเป็นพืช ผักที่แมลงไม่ค่อยชอบทำลายเมื่อผลแก่เก็บเกี่ยวไว้เลยโดยสังเกตสีเปลือก สีจะกลมกลืนเป็นสีเดียวกัน ไม่แตกต่างกันมากนักดูนวลขึ้นเต็มทั้งผล คือมีนวลขึ้นตั้งแต่ขั้วไปจนตลอดก้นผล แสดงว่าแก่จัดการเก็บควรเหลือขั้วติดไว้ด้วยสักพอประมาณเพื่อช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้นสามารถเก็บผลไว้รอขาย หรือบริโภคได้นานๆ โดยไม่ต้องใส่ตู้เย็น

การให้ผลผลิต

จะทยอยเก็บผลได้ 5-6 ครั้ง เก็บได้เรื่อยๆ ถ้าปลูกเดือนกุมภาพันธ์จะเก็บผลได้ในเดือนมิถุนายน (พันธุ์หนัก) ทยอยเก็บไปได้เรื่อยๆ จนเดือนกรกฎาคม ต้นหนึ่งถึง 5-7 ผล 1 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 1-1.5 ตัน ถ้าดูแลรักษาใส่ปุ๋ ย ดีจะให้ถึง 2 ตัน ถ้าพันธุ์เบา ปลูกได้ 50-60 วัน ก็เก็บผลได้


 บทความอื่นๆที่น่าสนใจ