บทความเกษตร/เทคโนโลยี » ปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมี มีประโยชน์และแตกต่างกันอย่างไร

ปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมี มีประโยชน์และแตกต่างกันอย่างไร

31 มีนาคม 2022
1573   0

ปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมี มีประโยชน์และแตกต่างกันอย่างไร

ปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมี มีประโยชน์และแตกต่างกันอย่างไร

ปุ๋ยอินทรีย์
ปรับปรุงดิน

  • ปรับปรุงดินในระยะยาวช่วยให้ดินโปร่ง ร่วนซุยไม่แน่นทึบ และมีการอุ้มน้ำดี  ระบายน้ำดีและอากาศถ่ายเทดี

ดูดและยึดธาตุประจุบวก

  • เพิ่มความสามารถของดินในการดูดภาพประจุบวกและลดการสูญหายของธาตุอาหารโดยการชะล้างได้ดี

ค่า  HP  

  • เพิ่มความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดและด่างของดิน

จุลินทรีย์ดิน

  • ปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินได้เป็นอย่างดี

อินทรีย์คาร์บอน

  • มีอินทรีย์คาร์บอนเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ดิน

ธาตุอาหารครบ

  • สำหรับปุ๋ยอินทรีย์นั้นจะมีธาตุอาหารจากพืชครบขาดแต่มีในปริมาณที่น้อย ปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชนำไปใช้งานได้ทีละน้อยๆอย่างช้าๆ ซึ่งจะส่งผลในระยะยาว
ปุ๋ยเคมี 

ธาตุอาหารมาก

  • มีธาตุอาหารหลัก (N,P,K) ในปริมาณมากแต่มีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมในปริมาณน้อยหรือไม่มีเลย

การนำไปใช้งานของพืช

  • พืชสามารถนำไปใช้งานได้ทันที ธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเวลา

ความอุดมสมบูรณ์  

  • ช่วยปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน แต่ถ้าใช้เป็นระยะเวลานานๆ อาจจะทำให้หน้าดินมีความแข่งกระด้างขึ้น

สูญเสียง่าย

  • ธาตุอาหารพืชอาจสูญหายหรือสูญเสียความเป็นประโยชน์ได้ง่าย หากใช้ไม่ถูกวิธีเช่น ถูกละลายไปกับน้ำสูญหายไปในรูปก๊าชเมื่อดินมีน้ำขังดินเป็นด่างจัด หรือได้รับความร้อนโดยตรง

ที่มา :  กรมวิชาการเกษตร, กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง :