ไลฟ์สไตล์ชีวิต » วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและการป้องกันโรคต่างๆ

วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและการป้องกันโรคต่างๆ

3 ตุลาคม 2021
1504   0

วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและการป้องกันโรคต่างๆ

วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและการป้องกันโรคต่างๆ

สุขภาพเป็นรากฐานของชีวิตคน ร่างกายแข็งแรง เท่านั้นจึงจะเรียนได้อย่างมีความสุข ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สุขภาพก็ไร้โรคเช่นกัน องค์การอนามัยโลก เสนอว่า ” สุขภาพ คือ สภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคมที่ดี ไม่ใช่แค่การไม่มีโรคและความอ่อนแอ” สัญญาณเฉพาะบางอย่างสามารถพบได้ในการวัดสุขภาพ
  •  กระฉับกระเฉง, สามารถรับมือกับชีวิตประจำวันและทำงานอย่างสงบและไม่เร่งรีบ: มองโลกในแง่ดี, มีทัศนคติเชิงบวก, เต็มใจที่จะทำงาน, ไม่จู้จี้จุกจิก พักผ่อนและนอนหลับได้ดี
  • การปรับตัวที่แข็งแกร่ง สามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆ มีความต้านทานต่อโรคหวัดและโรคติดเชื้อบางอย่าง
  • น้ำหนักที่เหมาะสม ท่าทางที่สมส่วน สัดส่วนศีรษะ แขน และสะโพกที่ประสานกัน ตาเป็นประกายปฏิกิริยาคมและเปลือกตาไม่อักเสบ
  • ฟันสะอาด ไร้ตำหนิ ไม่เจ็บ เหงือกสีปกติ ไม่มีเลือดออก · ผมเงางามสะอาดไม่มีรังแค
  • กล้ามเนื้อและผิวหนังมีความยืดหยุ่น เดินง่าย

ในบรรดาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ วิถีชีวิตส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ประมาณ 60% ดังนั้น วิธีที่สำคัญที่สุดในการรักษาและปรับปรุงสุขภาพคือการพัฒนาวิถีชีวิตที่ดี

การเลือกวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีให้เป็นประโยชน์ วิถีชีวิตตลอดชีวิตหมายถึงคำทั่วไปสำหรับจิตสำนึกในการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้สภาวะแวดล้อมบางอย่าง ไลฟ์สไตล์ของทุกคนมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสุขภาพของตนเอง

วิถีชีวิตที่ดีเอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพร่างกายและลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำลายสุขภาพ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  “อาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกายในระดับปานกลาง การเลิกสูบบุหรี่และดื่มสุรา และความสมดุลทางจิตใจ”

วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและการป้องกันโรคต่างๆ

พฤติกรรมส่วนตัวและวิถีชีวิตที่ไม่ดีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ และโรคเรื้อรังหลายอย่างก็เป็นโรคเกี่ยวกับวิถีชีวิต เช่น บุคลิกภาพที่อดกลั้น ซึมเศร้า อาการงอแง ผู้ที่โดดเดี่ยวหรือหมดหนทางมีแนวโน้มที่จะทำให้ภูมิต้านทานลดลงและมีแนวโน้มเป็นมะเร็ง ผู้ที่มีแนวโน้มโกรธและตื่นเต้นมักเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด การรับประทานอาหารที่ไม่สมเหตุผลและมีแคลอรีสูง คนที่บริโภค น้อยกว่าการดูดซึมและออกกำลังกายน้อยลงและทำให้อ้วนมีความอ่อนไหวต่อความดันโลหิตสูง, โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, ไขมันในเลือดสูง, หลอดเลือดแดง, โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง, โรคเบาหวาน ฯลฯ

ผู้ใหญ่ที่บริโภคเกลือทุกวันมากกว่า 6 กรัมมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้ ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง การสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น มะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น โรคพิษสุราเรื้อรังเรื้อรังอาจทำให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรมที่ร้ายแรง และยังทำให้เกิดไขมันพอกตับ โรคตับแข็ง และมะเร็งตับ โรคเหล่านี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาและการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยการศึกษาด้านสุขภาพ การเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมชีวิตเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคดังกล่าว

นอกจากการเลือกวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี การออกกำลังกายที่เหมาะสมและความสงบทางจิตใจ การรับประทานอาหารที่เหมาะสม การเลิกบุหรี่และการดื่ม และการพัฒนานิสัยประจำวันก็เป็นสิ่งที่เราควรใส่ใจเช่นกัน
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ