บทความเกษตร/เทคโนโลยี » แนวทางการปลูกพืชในพื้นที่จำกัด

แนวทางการปลูกพืชในพื้นที่จำกัด

3 กันยายน 2021
1996   0

แนวทางการปลูกพืชในพื้นที่จำกัด

แนวทางการปลูกพืชในพื้นที่จำกัด

เป็นการปลูกพืชที่ไม่มีพื้นที่ดิน หรือมีพื้นที่แต่สภาพดินไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช โดยมีแนวทางและวิธีการดังนี้
 1. การปลูกพืชแนวตั้ง โดยการสร้างโครงให้ยึดเกาะและทำกรอบ เพื่อจำกัดทิศทางให้พืชเจริญเติบโตไปในทิศทางที่เราต้องการ และควรตั้งในจุดที่ได้รับแสงแดดไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน หลีกเลี่ยงลมแรง และปลูกไว้ใกล้ๆที่มีแหล่งน้ำ ชนิดพืชที่ปลูกควรมีระบบรากไม่ลึก เช่น ผักกาด ผักสลัด พริก แตงกวา เป็นต้น
 2. การปลูกพืชในภาชนะ ภาชนะที่ใช้ ได้แก่ กะละมัง กระถาง ยางรถยนต์ ถังน้ำ กระสอบ กระป๋อง ขวดน้ำ ฯลฯ ที่ไม่ใช้ นำมาตัดปาก ตัดกันหรือทำขอบเพื่อความคงทนและสวยงาม ชนิดพืชที่ปลูก ควรเลือกให้เหมาะสมกับภาชนะที่ใช้ เช่น กะละมัง ยางรถนต์ ขวดน้ำ ควรมีระบบรากตื้น หากเป็น ถังน้ำ กระสอบ บ่อซีเมนต์ พืชที่นำมาปลูกควรมีระบบรากลึกปานกลาง
 3. การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ผักไร้ดิน) แบบง่าย โดยใช้มูลสัตว์ นำมาหมักทำสารละลาย เช่น สารละลายจากน้ำหมักมูลสุกร

วิธีการเตรียมน้ำหมักมูลสุกร

 1. ถังพลาสติก 200 ลิตร เติมน้ำเปล่าเกือบเต็มถัง
 2. มูลสุกรแห้ง 30 กิโลกรัม ใส่ถุงตาข่ายนำไปแช่ในถังที่เตรียมไว้ กดให้จม ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง (อย่าแช่ให้นานกว่านี้ มูลสุกรจะเน่า) เมื่อครบ 24 ชั่วโมง นำมูลสุกรออกจากถัง
 3. หมักน้ำมูลหมูต่ออีก 5-7 วัน จึงจะได้สารละลายมูลสุกร สำหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

วิธีการใช้สารละลาย

 1. เตรียมกระบะสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
 2. เตรียมละลาย โดยใช้น้ำสะอาด 50 ลิตร น้ำมูลสุกร 50 ลิตร ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ เช่น 16-16-16 จำนวน 100 กรัม พืชที่ปลูก คือ กวางตุ้ง ผักกาด หากเป็น คะน้า ผักบุ้ง ต้องใช้ปุ๋ยเคมี 200 กรัม
 3. ปลูกผักตามปกติ ถ้าสารละลายในกระบะปลูกยุบให้เติมมูลสุกรหมักเท่าที่น้ำยุบ
 4. ใช้สารละลายมูลสุกรหมัก 1 ลิตร ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นผักที่เราปลูกทุกๆ 5-7 วัน
 5. ให้สังเกตดูว่า ถ้าผักมีใบเหลือง ชะงักการเจริญเติบโตให้เติมปุ๋ยสูตรเสมอ ครั้งละ 100 กรัม ทุก 5 วัน

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ