บทความเกษตร/เทคโนโลยี » เทคนิควิธีการปลูกกล้วยไข่ แบบลดต้นทุนคุณภาพดี

เทคนิควิธีการปลูกกล้วยไข่ แบบลดต้นทุนคุณภาพดี

31 สิงหาคม 2021
3305   0

เทคนิควิธีการปลูกกล้วยไข่ แบบลดต้นทุนคุณภาพดี

เทคนิควิธีการปลูกกล้วยไข่

เทคนิควิธีการปลูกกล้วยไข่
กล้วยไข่ เป็นกล้วยที่ได้รับความนิยมในการบริโภคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกล้วยไข่ที่สุกแล้ว  เนื่องจากมีรสชาติเฉพาะตัวที่อร่อยและหอมหวานทำให้กล้วยไข่นั้นมีราคาค่อนข้างสุงกว่ากล้วยสูง  ปัจจุบันนั้นมีการปลูกเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศโดยตลาดที่สำคัญนั้นได้แก่ประเทศ จีน และ ประเทศ ฮ่องกง เป็นหลัก

ขั้นตอนในการปลูกกล้วย พร้อมทั้ง การดูแลรักษากล้วยไข่

สำหรับกล้วยไข่เป็นพืชที่ปลูกได้แทบทุกภูมิภาคทั่วในประเทศไทย ซึ่งการผลิตเพื่อให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพตามที่ตลาดและลูกค้าต้องการ  ดังนั้นในขั้นตอนกระบวนการผลิตต้องมีการปฏิบัติอยากถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของแต่ละแห่งด้ว

วิธีการปลูก

  1. ควรเลือกหน่อจากต้นที่ได้มัการตัดเครือออกแล้ว และต้องเป็นหน่อที่มีใบแคบ เพราะจะมีความแข่งแรงกเว่าหน่อที่มีใบกว้าง
  2. พื้นที่ปลูกนั้นควรวัดขนาดระยะหลุมโดยประมาณ 2×2 เมตร หรือ 2×3 เมตร แล้วมำการขุดหลุมกว่างประมา 50×50 เมตร
  3. วางหน่อพันธุ์กล้วยไข่ที่ปากหลุม โดยจัดวางหน่อพันธุ์ให้ด้านที่ติดกับต้นแม่อยู่ในทิศทางเดียวกัน และทำการกลบหลุมด้วยดินและกดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น ตามด้วยลดน้ำให้ชุ่มๆ

แนวทางการดูแลรักษากล้วยไข่

การพรวนดิน ภายหลังปลูกกล้วยไข่ประมาณ 1 เดือน ควรรีบทำการพลิกดินให้ทั่วทั้งแปลงปลูก เพื่อให้ดินเก็บความชื้นจากน้ำฝนไว้ให้มากที่สุด และเป็นการกำจัดวัชพืชไปด้วย ขณะที่รากกล้วยยังขยายไปไม่มากนัก และตัดหน่อกล้วยที่งอกขึ้นมาใหม่ไม่ให้แย่งอาหารจากต้นแม่

การเก็บเกี่ยว

เทคนิควิธีการปลูกกล้วยไข่ แบบลดต้นทุนคุณภาพดี

หลังจากวันตัดปลี ห่อผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว นับอีก 30 วัน จะได้กล้วยไข่ที่มีคุณภาพเกรด A ควรเก็บเกี่ยวด้วยความระมัดระวัง ใช้มีดสะอาดและคมตัดเครือกล้วยไม่ให้เครือกล้วยสัมผัสพื้นดิน ขนย้ายด้วยพาหนะที่สะอาดและมีวัสดุหนานิ่มไม่ให้กล้วยช้ำ เพื่อคุณภาพที่ดีก่อนถึงมือผู้บริโภค

เทคนิคการทำกล้วยไข่ต้นทุนต่ำ

การพูนโคน

โดยการโกยดินเข้าสุมโคนกล้วย ช่วยลดปัญหาการโค่นล้มของต้นกล้วยเมื่อมีลมแรง โดยเฉพาะต้นตอที่เกิดขึ้นระยะหลังโคนจะลอยขึ้นทำให้กล้วยโค่นล้มได้ง่าย

การแต่งหน่อ (ใช้หน่อที่ 2)

หลังจากตัดหน่อที่ 1 ซึ่งจำหน่ายเครือแล้ว ให้ฟันต้นตอแม่จากดินประมาณ 70 เซนติเมตร เจาะลำต้นบริเวณกลางลำต้นให้เป็นหลุม แบบหลุมขนมครก เพื่อใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ เพื่อบำรุงต้นที่ 2 (หน่อลูก) ประมาณ 1 ช้อนแกง (ประมาณ 1 ขีด) ต่อต้นต่อส่วนโคนต้นใส่ขึ้นกกระทาประมาณ 3 ขีด (300 กรัม) ช่วงนี้เร่งใส่ปุ๋ยสูตร 15-5-25 (ขยายลูก-สร้างปลีดอก-เนื้อแน่น) ประมาณ 200 กรัม/ต้น จนกล้วยออกปลีใช้เวลาประมาณ 15 วัน จนปลีกล้วยคลี่หมด เลือกหวีที่สมบูรณ์เอาไว้ ตัดลูกเล็ก (หวีเต่า) ออกเหลือหวีกล้วยที่มีคุณภาพประมาณ 5 หวี (เกรด A) ใช้ถุงฟรอยด์ห่อกล้วย มัดให้แน่นพอสมควร ให้น้ำตามปกติ (โคนต้น)

ต้นทุน

  • ปุ๋ยขี้นก   กก.ละ 7 บาท ต้นทุน 2.10 บาท 300 กรัม
  • ปุ๋ยสูตร 16-16-16  กก.ละ 21 บาท ต้นทุน 2.10 บาท 100 กรัม
  • ปุ๋ยสูตร 15-5-25 กก.ละ 21 บาท ต้นทุน 4.20 บาท 200 กรัม
  • ต้นทุนปุ๋ยต้นละ 8.40 บาท/ต้น

เทคนิควิธีการปลูกกล้วยไข่ แบบลดต้นทุนคุณภาพดีที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ