บทความเกษตร/เทคโนโลยี » การเลี้ยงปลาไหลแบบถัง สำหรับผู้เริ่มต้น(มือใหม่หัดเลี้ยง)

การเลี้ยงปลาไหลแบบถัง สำหรับผู้เริ่มต้น(มือใหม่หัดเลี้ยง)

20 เมษายน 2021
3741   0

การเลี้ยงปลาไหลแบบถัง สำหรับผู้เริ่มต้น(มือใหม่หัดเลี้ยง)

การเลี้ยงปลาไหลแบบถัง สำหรับผู้เริ่มต้น(มือใหม่หัดเลี้ยง)

การเลี้ยงปลาไหลแบบถัง สำหรับท่านผู้ฝึกทำเริ่มต้นไปสู่ฟาร์มใหญ่
ส่วนผสมดินนั้นก็จะประกอบไปด้วยสิงต่างๆ ดังนี้
การเลี้ยงปลาไหลแบบถัง สำหรับผู้เริ่มต้น(มือใหม่หัดเลี้ยง)
 • ชั้นที่ 1  ให้เราใส่หญ้าแห้งลงไปพอประมาณตามความเหมาะสม
 • ชั้นที่ 2  แล้วให้เราใส่หยวกกล้วยพอประมาณ
 • ชั้นที่ 3  ใส่มูลสัตว์ และอาหาร ทำสลับกันไปเรื่อยๆ จนเต็มบ่อ
 • ชั้นบนสุด  ใส่น้ำให้มีระดับความสูง ประมาณ 10-15 ซม จากนั้นนำพืชน้ำ อาทิ ผักตบ ผักบุ้งมาใส่ในบ่อเพื่อเลียนแบบ ธรรมชาติโดยให้ใส่พอประมาณ และทุกชั้นควรรดด้วยจุลินทรีย์ EM จากนั้นหมักทิ้งไว้ 15 วัน นำพืชน้ำ อาทิ ผักตบ ผักบุ้งใส่ลงในบ่อเพื่อเลียนแบบธรรมชาติ (ใส่พอประมาณ)

การเลี้ยง

ให้นำปลาไหลปล่อยลงเลี้ยง ในบ่อหมักที่เตรียมไว้ ขนาดปลาไหลที่จะเลี้ยงควรมีขนาดตัวประมาณ 2-3 ซม.ซึ่งจะใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 4 เดือน ก็สามารถจับขายได้

อาหาร/การให้อาหาร

ลูกปลาไหล

การอนุบาลลูกปลาไหล
หลังจากที่ลูกปลาไหลฟักออกแล้ว 3-5 วัน ให้เริ่มให้อาหารด้วยไข่ต้มบด และไรแดง 2 ครั้ง/วัน เช้า และเย็นเป็นเวลา 2 อาทิตย์ หลังจากนั้น จึงให้อาหารที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น หนอนแดง หรือ ไส้เดือนขนาดเล็ก นาน อีก 1 เดือน จึงพร้อมปล่อยเลี้ยงในบ่อต่อไปการให้อาหารจะให้เดือนละครั้งอาหารที่ให้ เช่น ซากสัตว์ที่ตาย ไส้หมู, หนังควาย ปลวกไส้เดือน หอย หนอน
หมายเหตุ : พันธุ์ปลาไหลหาได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ตามคลองน้ำ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป (โดยเฉพาะตามรากผักตบชวา)

วิธีทำหัวเชื้อ EM

สูตรที่ 1

วัสดุ และส่วนผสม
 • กากน้ำตาล 5 ลิตร
 • น้ำมะพร้าว 2 ลูก
 • น้ำสะอาด 25 ลิตร
 • สับปะรดสุก 5 หัว
 • ถังพลาสติก พร้อมฝาปิด 40 ลิตร 1 ใบ

วิธีการทำ

 •  หั่นสับปะรดให้เป็นชิ้นเล็กๆ
 • นำสับปะรด น้ำมะพร้าว กากน้ำตาล และน้ำผสมรวมกันในถัง
 • คลุกเคล้าส่วนประกอบให้เข้ากัน แล้วปิดฝานำพักไว้ในที่ร่ม
 • คลุกกลับส่วนผสมทุกๆ 2 วัน/ครั้ง นาน 1อาทิตย์
 • หมักไว้นาน 1-2 เดือน ก็จะได้หัวเชื้อจุลินทรีย์

สูตรที่ 2วัสดุ และส่วนผสม
 • กากน้ำตาล 5 ลิตร
 •  น้ำสะอาด 20 ลิตร
 • เศษผัก 10 กก.
 • ถังพลาสติก พร้อมฝาปิด 40 ลิตร 1 ใบ

วิธีการทำ

 •  หั่นเศษผักให้เป็นชิ้นเล็กๆ
 • นำเศษผัก กากน้ำตาล และน้ำผสมรวมกันในถัง
 • ขั้นตอนต่อไปคล้ายกับสูตรที่ 1

วิธีขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์

วิธีขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ ทำได้โดยนำหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ส่วน ประมาณ 100 ซีซี ผสมกับกากน้ำตาล 2 ลิตร และน้ำสะอาด 20 ลิตร แล้วหมักทิ้งไว้ในถังปิดสนิท นาน 7-14 วัน ก็สามารถนำไปใช้พ่นหรือราดในแปลงเกษตรได้

วิธีการใช้เชื้อจุลินทรีย์ EM

1. พืชผักทางการเกษตร

 • นำน้ำเชื้อ EM ที่ขยายแล้วมาผสมกับน้ำ 100 เท่า (น้ำเชื้อ EM 1 ลิตร กับน้ำ 100 ลิตร ) ฉีดพ่นหรือรดแปลงผักทุก 1-2 สัปดาห์/ครั้ง
 • นำน้ำเชื้อ EM ผสมกับน้ำในอัตราข้างต้น นำไปราดหรือรดโคนไม้ผล หรือ นำไปฉีดพ่นทรงพุ่มไม้ผลในระยะแตกใบ และระยะออกดอก
2. การประมง
 •  นำน้ำเชื้อ EM ที่ขยายแล้ว ราดเทใส่บ่อเลี้ยงกุ้งหรือเลี้ยงปลา อัตรา 100 ลิตร/บ่อ 1 ไร่ ซึ่งจะช่วยลดค่า BOD หรือความสกปรกในน้ำ ทำให้น้ำสะอาดขึ้น รวมถึงช่วยต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในสัตว์น้ำได้
3. ปศุสัตว์หรือการเลี้ยงสัตว์
 • นำน้ำเชื้อ EM ที่ขยายแล้วมาคลุกผสมกับอาหารสัตว์ที่ให้แก่โค กระบือ อัตรา 1 ลิตร/อาหาร 10 กิโลกรัม ซึ่งจะช่วยเพิ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในกระเพาะรูเมน และเร่งอัตราการย่อยอาหาร
 • นำน้ำเชื้อ EM ที่ขยายแล้ว ผสมรวมกับอาหารหยาบของโค กระบือ เพื่อหมักอาหารหยาบ เช่น ฟางข้าว หญ้าอาหารสัตว์ ก่อนนำมาเลี้ยง ซึ่งจะช่วยย่อยอาหารหยาบให้รวดเร็วขึ้น
 • นำน้ำเชื้อ EM 1 ลิตร ที่ขยายแล้ว ผสมกับน้ำ 100 ลิตร ล้างทำความสะอาดตัวสัตว์ ซึ่งจะช่วยป้องกันแมลงตัวห้ำ และแมลงดูดเลือดที่จะมาเกาะบนตัวสัตว์
 • นำน้ำเชื้อ EM 1 ลิตร ที่ขยายแล้ว ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณคอกสัตว์ ซึ่งจะช่วยย่อยสลายซากพืชหรือมูลสัตว์ทำให้กลิ่นเหม็นลดลง
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
 • นำน้ำเชื้อ EM ที่ขยายแล้ว เทราดในบ่อบำบัดน้ำเสีย อัตรา 10 ลิตร/น้ำเสีย 10 ลบ.ม ซึ่งจะช่วยย่อยสลายความสกปรกให้รวดเร็วขึ้น ทำให้ค่า BOD ในน้ำลดลง
 • นำน้ำเชื้อ EM ที่ขยายแล้ว เทราดในส้วม รางระบายน้ำ หรือ ท่อระบายน้ำ ซึ่งจะช่วยย่อยสลายสิ่งสกปรก และช่วยลดกลิ่นเหม็น

การเก็บรักษา และข้อพึงระวัง

 • ไม่สามารถทนต่อยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าเชื้อ และสารเคมี จึงห้ามผสมสารเหล่านี้
 • เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท ไม่ให้อากาศเข้า
 • หลีกเลี่ยงการเก็บหรือวางทิ้งไว้บริเวณแดดส่องถึงหรือใกล้แหล่งความร้อนต่างๆ
 • มีอายุสามารถเก็บไว้ได้นาน 8-12 เดือน ภายใต้อุณหภูมิปกติ และอยู่ในที่ร่ม
 • หากมีการแบ่งใช้ ต้องปิดฝาภาชนะบรรจุให้สนิททุกครั้ง
 • หากพบน้ำหัวเชื้อจุลินทรีย์มีสีดำ และส่งกลิ่นเหม็นเน่า แสดงว่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ตายหมดแล้ว ไม่สามารถนำไปใช้ได้
 • หากเกิดแผ่นสีขาว ซึ่งเกิดจากเชื้อรา แนะนำให้ตักคราบด้าบนออก เติมกากน้ำตาลเพิ่ม และหมักต่อ

ที่มา : ศูนย์รวมความรู้เกษตรพอเพียง
https://www.facebook.com/kasetengdham/
การเลี้ยงปลาไหลนา | เตรียมบ่อเลี้ยงปลาไหลในบ่อซีเมนต์ | มือใหม่แบบละเอียด (Swamp eel)

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ