บทความเกษตร/เทคโนโลยี » เทคนิคแกล้งมะนาวให้ออกลูกดก ออกผลนอกฤดู ราคาดี

เทคนิคแกล้งมะนาวให้ออกลูกดก ออกผลนอกฤดู ราคาดี

5 สิงหาคม 2020
5486   0

เทคนิคแกล้งมะนาวให้ออกลูกดก ออกผลนอกฤดู ราคาดี

เทคนิคแกล้งมะนาวให้ออกลูกดก ออกผลนอกฤดู

เทคนิคแกล้งมะนาวให้ออกลูกดก ออกผลนอกฤดู


เทคนิคแกล้งมะนาวให้ออกลูกดก ออกผลนอกฤดู ปลูกมะนาวให้ลูกดก  การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ เป็นที่นิยมกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว ลองมาดูวิธีการปลูกมะนาวจากครูท่านหนึ่งใน จ.พิจิตร ที่ปลูกมะนาวลูกดกได้ทั้งปี โดย คุณสมจิตร ไตรธรรม ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เป็นอีกหนึ่งท่านที่ใช้เวลาว่างช่วงเย็นหลังจากการสอนหนังสือมาปลูกมะนาวขาย

เทคนิคแกล้งมะนาวให้ออกลูกดก ออกผลนอกฤดู

ปลูกมะนาวให้ลูกดก รับเงินหน้าแล้ง…คุณ สมจิตร ไตรธรรม เล่าว่า ที่บ้านมีเนื้อที่น้อยเพียงแค่ 2 งาน และพื้นดินมีลักษณะเป็นดินแข็ง เนื้อดินแน่น ทำให้ปลูกพืชได้ลำบาก ตนจึงลองปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ โดยเริ่มแรกปลูกประมาณ 20 กว่าต้น ใช้พื้นที่ระยะห่าง 3×3 เมตร จนกระทั่งปัจจุบันขยายเป็น 42 ต้น ผมเลือกปลูกมะนาวทั้งหมด 3 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์แป้นพิจิตร 1 พันธุ์แป้นรำไพ และพันธุ์แป้นดกพิจิตร โดยพันธุ์แป้นพิจิตร 1 มีลักษณะเด่นคือสามารถทนต่อโรคแคงเกอร์ได้ดี ไม่ต้องดูแลมาก ส่วนพันธุ์แป้นรำไพจะให้ลูกดก เป็นที่ต้องการของตลาด สำหรับพันธุ์แป้นดกพิจิตรจะพัฒนาสายพันธุ์มาจากพันธุ์แป้นรำไพแต่จะให้ลูกดกกว่า ซึ่งการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์นั้นไม่ยากเลย ใช้เวลาปลูกกิ่งตอนประมาณ 8-10 เดือนก็จะให้ผล

การปลูกมะนาว สิ่งที่ต้องเตรียมคือ

  1. พื้นที่ปลูกมะนาว มีมากน้อยแค่ไหน ถ้าหากอยากปลูกเป็นอาชีพเสริมไม่ได้มีเวลาดูแลมาก อาจจะปลูกประมาณ 30-40 ต้น
  2. จากนั้นเตรียมดินที่ใช้ปลูกมะนาว โดยธรรมชาติแล้วมะนาวจะไม่ชอบดินแข็ง จึงต้องเตรียมดินโดยใช้ดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ยคอก 1 ส่วน แกลบย่อยสลาย 1 ส่วน และใบฉำฉาแห้ง 1 ส่วน ผสมให้เข้ากัน
  3. จากนั้นนำลงไปใส่ในวงบ่อซีเมนต์ โดยวงบ่อซีเมนต์ที่ใช้จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร มีฝารองก้นบ่อ เพื่อป้องกันไม่ให้รากของต้นมะนาวชอนไชไปยังพื้นดินนอกวงบ่อซีเมนต์ได้ ดินที่ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเนต์นั้น จะต้องทำให้มีลักษณะโปร่ง เพราะถ้าดินแน่นเกินไปมะนาวจะไม่โต
    4 หลังจากนำดินใส่ในวงบ่อซีเมนต์แล้ว ให้ขุดหลุมลึกเท่าความยาวของถุงชำต้นมะนาว อย่าขุดหลุมลึกมากเพราะถ้าปลูกมะนาวในหลุมที่ลึกเกินไปจะทำให้มะนาวเสี่ยงเป็นโรครากเน่าได้
  4. จากนั้นวางต้นมะนาวลงในหลุมแล้วใช้ดินกลบ และหมั่นรดน้ำทุกวัน ส่วนการพรวนดิน ควรดูที่สภาพของดินก่อนว่ามีความแน่นมากน้อยแค่ไหน หากแน่นไม่มากพรวนดิน 1-2 ครั้งต่อเดือน ใส่ปุ๋ยเดือนละ 1 ครั้ง โดยปุ๋ยที่ใช้จะเป็นปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 โดยใช้คู่กับปุ๋ยหมักจากใบก้ามปูและปุ๋ยคอก และเมื่อมะนาวออกผล ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 และต้องรดน้ำทุกวันอย่าให้ขาด ระวังไม่ให้น้ำขังในโคนต้น โดยมะนาวต้นหนึ่งจะสามารถให้ผลได้ 150-200 ลูกต่อต้น

เทคนิคแกล้งมะนาวให้ออกลูกดก ออกผลนอกฤดู

นอกจากนี้ ต้องหมั่นตัดแต่งกิ่งบริเวณโคนต้นของมะนาวพันธุ์แป้นรำไพ ให้โปร่งอยู่เสมอเพื่อไม่ให้โคนชื้น และฉีดยาป้องกันโรคแคงเกอร์ สำหรับศัตรูของมะนาว ส่วนใหญ่จะต้องระวังพวกหนอนชอนใบ เพราะในขณะที่มะนาวแตกใบอ่อน หนอนชอนใบจะเข้าไปกัดกินใบอ่อนของมะนาว ทำให้เกิดความเสียหายแก่ต้นมะนาวที่ปลูกได้ โดยเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดพ่นต้นมะนาว 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งหลังจากที่มะนาวหยุดแตกยอดอ่อนแล้ว ปัญหาของหนอนชอนใบจะหมดไป

ราคามะนาว

โดยช่วงหน้าแล้ง ตั้งแต่มีนาคม-พฤษภาคม ราคามะนาวจะแพงมาก และเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม มะนาวจะมีราคาถูก ดังนั้นเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้มะนาวออกผลมากในช่วงไหน เนื่องจากมะนาวสามารถให้ผลได้ตลอดปี นอกจากผมจะมีรายได้จากการขายมะนาวแล้ว ผมยังมีรายได้จากการขายกิ่งพันธุ์มะนาว ซึ่งนำมาจากต้นมะนาวในสวนเราเองด้วย

แนวโน้มความต้องการมะนาว รสเปรี้ยวจากธรรมชาติที่ตอนนี้ ความต้องการมะนาวได้ขยายตามร้านอาหารที่มากขึ้น ร้านขายเครื่องดื่มแบบชง เช่นร้าน ชา กาแฟ ที่มากขึ้น ตลอดจนการใช้มะนาวเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร จึงนับว่าเป็นอีกทางเลือกในการประกอบอาชีพที่น่าสนใจมากสำหรับการปลูกมะนาวขาย

หากท่านใดสนใจ “การปลูกมะนาว” สอบถามได้ที่ คุณสมจิตร อ. สามง่าม จ.พิจิตร โทร. 08-6934-7702