วีดีโอ » เคล็ดการปลูกและชำกิ่งชะอม(ชะอมพันธ์ยอดดก)ง่ายๆแต่ได้ผลทั้งปี

เคล็ดการปลูกและชำกิ่งชะอม(ชะอมพันธ์ยอดดก)ง่ายๆแต่ได้ผลทั้งปี

2 กรกฎาคม 2020
4926   0

เคล็ดการปลูกและชำกิ่งชะอม (ชะอมพันธ์ยอดดก)ง่ายๆแต่ได้ผลทั้งปี

เคล็ดการปลูกและชำกิ่งชะอม


เคล็ดการปลูกและชำกิ่งชะอม (ชะอมพันธ์ยอดดก)ง่ายๆแต่ได้ผลทั้งปี.. เกษตรอารมณ์ดี by วินัย ไตรมาศ เคล็ดการปลูก และชำกิ่งชะอม (ชะอมพันธ์ยอดดก) ง่ายๆแต่ได้ผลผลิตดีตลอดทั้งปี สามารถสร้างรายได้ประจำทุกวัน (ขอบคุณข้อมูลจาก คุณณรงค์ วิมา 084-012-7306 ) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ชะอม

ชะอม  เป็นพืชริมรั้วของคนไทยในท้องถิ่นชุมชน ชนบทมาช้านานแล้วใช้ปลูกเป็นรั้วกันเขตพื้นที่ขอเกษตร  ปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกเป็นแปลงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้รายประจำ  เป็นพื้นที่หลายไร่  มีการจัดแบ่งแปลงปลูกเพื่อจัดการเก็บผลผลิตยอดชะอม  ได้ทุกวันหรือทุกสองวันหรือทุกสัปดาห์ทำให้เกษตรมีรายได้เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์  เป็นการสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ของเกษตรกรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  ชะอมเป็นพืชที่ปลูกได้ทั่วไป ยกเว้นที่เค็มจัดหรือเป็นกรดจัด ชะอมเป็นอาหารยอดนิยมที่คนไทยรู้จักดีและมีการนำยอดอ่อนชะอมไปประกอบอาหาร บริโภคในครัวเรือนคนไทยได้หลากหลายชนิด เช่นชะอมทอดไข่ แกงส้มชะอมไข่ทอด  ยอดชะอมลวกจิ้ม น้ำพริก  ชะอมยำ   เป็นต้น    

เคล็ดการปลูกและชำกิ่งชะอม

การขยายพันธุ์ชะอม   มีอยู่  2  วิธีคือ

 1. การขยายพันธุ์โดยใช้เพศ (เมล็ด)  ไม่นิยมใช้เพราะกว่าชะอมจะติดเมล็ดต้องใช้เวลานานหลายปี  มีทรงพุ่มใหญ่  มีดอกและติดฝัก   เกษตรกรส่วนมากไม่ปล่อยให้ชะอมเป็นทรงต้นใหญ่

2. การขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ โดย การตอน และ การปักชำ

เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมการขยายพันธุ์โดยการปักชำเพราะสะดวกและรวดเร็วกว่า   การเลือกกิ่งพันธุ์ชะอมมาขยายพันธุ์นั้นจะต้องเป็นกิ่งที่ไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไป    ควรตัดกิ่งพันธุ์ให้มีความยาวประมาณ  1  คืบ  หรือประมาณ  20  เซนติเมตร   และควรให้มีตาติดประมาณ  3-4  ตา   หลังจากเลือกกิ่งพันธุ์ได้แล้วก็นำไปปักชำลงในถุงดินที่มีส่วนผสมของขี้เถ้า  แกลบ  และปุ๋ยคอก   อัตราส่วน  3 หรือตามความเหมาะสม   หรือจะชำในแปลงขนาดใหญ่ก็ได้   หลังจากนั้นรดน้ำให้ชุ่มวันเว้นวันประมาณ  50 – 60  วัน   ชะอมก็จะแตกรากออกมา   สามารถนำไปปลูกได้

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : วินัย ไตรมาศ (youtube)บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :