ท่องเที่ยว » 5 สถานที่เที่ยวอยุธยา เมืองมรดกโลก ที่ห้ามพลาด!!

5 สถานที่เที่ยวอยุธยา เมืองมรดกโลก ที่ห้ามพลาด!!

23 ธันวาคม 2019
4787   0

5 สถานที่เที่ยวอยุธยา เมืองมรดกโลก ที่ห้ามพลาด!!

5 สถานที่เที่ยวอยุธยา เมืองมรดกโลก

5 สถานที่เที่ยวอยุธยา เมืองมรดกโลก


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี สถานที่ท่องเที่ยว  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรม มากมาย และยังเป็นเมืองหลวงเก่าแกของประเทศไทยเรา มีทั้งเมืองเก่า และ วัดที่ขึ้นชื่อไม่น้อย และที่สำหรับอยู่ไม่ไกล กรุงเทพมากนัก สามารถไปเที่ยวเช้า และเย็นกลับได้ในวันเดียว วันนี้เราเลยจะมาแนะนำ 5 สถานที่เที่ยวอยุธยา  เมืองมรดกโลก ที่ห้ามพลาด กันครับบบ..

เริ่มที่แรกกันเลย  วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นวัดที่มีมาก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง ตามพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระเจ้าสายน้ำผึ้งซึ่งครองเมืองอโยธยาเป็นผู้สร้างขึ้นตรงที่พระราชทานเพลิงศพพระนางสร้อยดอกหมาก และพระราชทานนามวัดว่า วัดพระเจ้าพระนางเชิง หรือ “วัดพระนางเชิง”

2.วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ เศียรพระพุทธรูปในต้นไม้

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์ มีสิ่งที่โดดเด่น คือ  เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีใน รากไม้  โดยเศียรพระพุทธรูป เป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร สำหรับองค์พระนั้นหายไป และเป็นเศียรพระพุทธรูปเป็น ศิลปะอยุธยา วางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหาร  ทำให้มีความ งดงามแปลกตา จนเลื่องลือกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและ เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

3. วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ในเขต ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาทางด้านทิศใต้ เป็นพระอารามหลวงที่สำคัญในสมัยอยุธยาตอนต้น ซึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นหลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติแล้ว 3 ปี เมื่อพ.ศ. 1896 บริเวณตำหนักเวียงเหล็ก ก่อนที่พระองค์จะทรงย้ายมาสร้างพระราชวังใหม่ใกล้หนองโสน (บึงพระราม) ในบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ส่วนเวียงเหล็กนั้นได้สถาปนาเป็นวัดพุทไธศวรรย์ อันเป็นอนุสรณ์สถานแห่งแรกของการสร้างราชธานี

ลักษณะเด่นของวัดพุทไธศวรรย์คือ องค์ปรางค์ประธาน มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเจดีย์ทรงปรางค์เป็นศิลปะแบบขอมผนังด้านข้างประดิษฐานรอยพระพุทธบาทปูนปั้น กึ่งกลางปรางค์มีเจดีย์ขนาดเล็กซึ่งบรรจุพระบรมสาริกธาตุอยู่ภายใน บริเวณด้านหลังประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์

4. ตลาดน้ำอโยธยา 

ตลาดน้ำอโยธยา 

ตลาดน้ำอโยธยา

ตลาดน้ำอโยธยา

ตลาดน้ำอโยธยา

เป็น สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ทั้งในด้านการแต่งกาย ด้านสถาปัตยกรรมที่งดงามทรงคุณค่า และยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่น การแสดงพื้นบ้าน ของกินของใช้ยุคเก่า รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยๆ ที่เรียบง่าย โดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 19.00 น.

 5. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ขอบคุณรูปภาพจาก: thailandscanme

เที่ยวชมโบราณสถานเก่าแก่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม บนพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ทั้งพระราชวังโบราณ, วัดพระศรีสรรเพชญ์, วัดมหาธาตุ, วัดราชบูรณะ, วัดพระราม, วิหารพระมงคลบพิตร และอีกมากมาย ได้สัมผัสความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยา อดีตราชธานีที่ปกครองแผ่นดินมาถึง 417 ปี

เรียบเรียง : sarakaset.com


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ