ท่องเที่ยว » วัดสว่างหัวนาคำ อุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์

วัดสว่างหัวนาคำ อุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์

5 พฤษภาคม 2022
5137   0

วัดสว่างหัวนาคำ อุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์

วัดสว่างหัวนาคำ อุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ

วัดสว่างหัวนาคำ อุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ

ความเป็นมา  วัดสว่างหัวนาคำ เป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้านมา  เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดบ้าน หรือวัดใหญ่” ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านหัวนาคำ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2272 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2342 ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2552  ได้ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนอุโบสถหลังเก่าที่ทรุดโทรม แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2561 และได้ขอพระราชทานขยายเขตวิสุงคามสีมาเพิ่ม เมื่อปี พ.ศ.2562 ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดและบริเวณโดยรอบเป็นที่ราบเรียบ ลักษณะ 4 เหลี่ยม มีถนนและหมู่บ้านล้อมรอบ

อาณาเขต ทิศเหนือ ยาว  156 เมตร  จดถนนและที่เอกชน ทิศใต้ ยาว  120  เมตร จดถนน และบ้านหัวนาคำหมู่ที่ 1 ทิศตะวันออก  ยาว  133  เมตร จดถนน และหมู่บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 18 ทิศตะวันตก  ยาว  140  เมตร จดถนน และหมูบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 1

วัดสว่างหัวนาคำ
ปูชนียวัตถุ

  1. หลวงพ่อพุทธวิชัยญาณ (หลวงปู่ใหญ่)
  2. หลวงพ่อพุทธวิชัยญาณ องค์จำลอง (หลวงพ่อศิลา)
  3. หลวงพ่อพุทธวิชัยญาณ องค์จำลอง เนื้อทอสัมฤทธิ์ลงลักปิดทอง
  4. พระพุทธรูปลานโพธิ์
  5. รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พฺรหฺมรํสี
  6. รูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสหลวงปู่เจียม และหลวงปู่ลี

วัดสว่างหัวนาคำ

วัดสว่างหัวนาคำบทความอื่นๆที่น่าสนใจ