บทความเกษตร/เทคโนโลยี » วิธีทำจุลินทรีย์จาวปลวก ไว้ใช้งานเองแบบง่ายๆ

วิธีทำจุลินทรีย์จาวปลวก ไว้ใช้งานเองแบบง่ายๆ

12 กรกฎาคม 2021
3796   0

วิธีทำจุลินทรีย์จาวปลวก
วิธีทำจุลินทรีย์จาวปลวก

จาวปลวก  มีเชื้อรากลุ่มไมคอร์ไรซ่า ช่วยเกื้อกูลรากฝอยของพืช ไมคอร์ไรซา เป็นรากลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ใต้ดินโดยอาศัยอยู่ตามรากพืชของต้นไม้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อาศัยอยู่กับเซลล์ผิวของรากต้นไม้ เรียกว่า เอคโตไมคอร์ไรซา (Ectomycorrhiza) และกลุ่มที่อาศัยอยู่ภายในเซลล์ผิวของรากต้นไม้ เรียกว่า เอ็นโด ไมคอร์ไรซา (Endomycorrhiza) โดยทั้งสองมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของ ต้นไม้ คือ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดธาตุอาหารของราก ช่วยให้ล้าต้นพืชเหี่ยวช้าใน สภาวะขาดน้ำ

หัวเชื่อจุลินทรีย์จาวปลวก

การเพาะเลี้ยงหัวเชื้อจาวปลวก

 1. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
 2. ครก ไม้ตีพริก เครื่องปั่นมอเตอร์
 3. ฟ๊อกกี้สเปรย์พ่น
 4. กระติกน้ำแข็ง
 5. ข้าวเปลือก หัวมันสำปะหลัง
 6. โรงบ่ม หรือรังอบแสงแดด
 7. ถุงพลาสติกซิปปิดฝา ขนาดบรรจุ 100 กรัม
ขั้นตอนวิธีทำ

จุลินทรีย์จาวปลวก

 • จุลินทรีย์น้ำลำไผ่ + จุลินทรีย์น้ำลำอ้อย = 1:1
 • บดย่อยจุลินทรีย์จาวปลวก+บดย่อยข้าวเปลือก หรือมันสำปะหลัง = 1:1
 • นำ ข้อ 1 ฉีดพ่นใน ข้อ 2 ความชื้น 60%
 • นำมาบดปั่นด้วยเครื่อง 2 นาที เพื่อเร่งให้เชื้อขยายตัว
 • ใส่กระติกน้ำแข็งปิดฝา อบชื้นตากแดด 3 วัน ในแต่ละวัน นำมาปั่นทุกตอนเย็น 2 นาที แล้วใส่กระติกปิดฝา
 • อบตากแดดในกระติกอีก 3 วัน (ดูการเดินเชื้อ)
 • นำไปอบแห้งในโรงบ่มกลางแดด เพื่อหยุดเดินเชื้อ
 • นำบรรจุถุงซิป 100 กรัม

วิธีทำจุลินทรีย์จาวปลวก ไว้ใช้งานเองแบบง่ายๆ

หมายเหตุ

ถ้าต้องการให้ได้ปริมาณมากๆ ก็ให้ นำเชื้อที่ เดินเส้นใยแล้วไปใส่ลงในถังหมักเพื่อขยายเป็นแบบน้ำ หมัก เติมข้าวหุงสุกและน้ำ ในอัตราส่วนข้าวสุกไม่น้อย กว่า 1 ส่วน ต่อน้ำ 10 ส่วน ปิดฝาถังหมัก คนด้วยไม้ พายวันละครั้ง หมักนาน 7 วันขึ้นไป จะเห็นฝ้าสีขาว ลอยที่ผิวน้ำ ก็จะนำไปใช้งานได้ เช่น นำไปย่อยขยะ เปียก นำไปย่อยพืชท้าฮอร์โมนน้ำแม่ น้ำพ่อ เป็นต้น
ประโยชน์ของจุลินทรีย์จาวปลวก

 • นำไปใช้เป็นตัวช่วยย่อยสลาย ให้เศษผักใบไม้ต่างๆย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ดีเยี่ยม
 • นำไปฉีดพ่นพืชผักผลไม้ เพื่อให้เร่งให้ออกดอกออกผลเร็วขึ้น
 • นำเศษที่กรองออกจากน้ำไปรองก้นหลุมตอนปลูกพืชต่างๆช่วยในเรื่องโรคทางรากต่างๆ
 • นำไปฉีดพ่น ก้อนเห็ดที่เพาะจะช่วยให้เชื้อเห็ดเดินเร็วและออกดอกเห็ดใหญ่สวยแน่นอร่อย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 โทร. 042-003255 โทรสาร. 042-003253 หรือ www.yanglor.go.th

แหล่งที่มาข้อและรูปภาพ : อินเตอร์เน็ต

ทความอื่นๆที่น่าสนใจ