ข้อคิด-ธรรมะ » 10 วิธีสร้างกำลังใจในการทำงานอย่างมีความสุข

10 วิธีสร้างกำลังใจในการทำงานอย่างมีความสุข

4 พฤษภาคม 2021
1917   0

10 วิธีสร้างกำลังใจในการทำงานอย่างมีความสุข

วิธีสร้างกำลังใจในการทำงานอย่างมีความสุข

“10 วิธีสร้างกำลังใจในการทำงานอย่างมีความสุข”  ในการทำงานนั้นย่อมมีปัญหากันทุกคน การฝึกมองโลกในแง่บวกก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขกับการทำงาน และควรแบ่งปันน้ำใจให้คนอื่นด้วย

ผู้ร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือ เจ้านายจอมเฮี้ยบ เงินเดือนก็ต่ำ แถมยังมีชีวิตประจำวันที่รีบเร่ง สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณเครียดจนท้อแท้ แต่ก็อย่าเพิ่งรีบด่วนลาออกจากงาน เพราะคุณสามารถมองโลกให้เบิกบานได้ด้วยเคล็ดลับ 9 วิธีสร้างกำลังใจในการทำงานอย่างมีความสุข ต่อไปนี้

1. ทุกคนมีปัญหาที่คล้ายกัน จากการศึกษาในประเทศเยอรมนี พบว่า 90% ของคนทำงานไม่พึงพอใจกับงานที่ทำอยู่ แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเกือบทุกคนทำงานไม่ตรงกับความสามารถของตัวเอง คือคนส่วนใหญ่มักมีปัญหาคล้ายๆ กันในการต่อสู้ และไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นงานอะไรเพราะทุกคนมีพื้นฐานของปัญหาที่คล้ายๆ กัน จึงไม่ได้มีคุณคนเดียวที่มีปัญหา

2. อย่าคาดหวังกับสิ่งๆ เดียว เรามักจะเลือกงานที่ดูโดดเด่น เช่น เงินเดือนสูงหรือตำแหน่งหน้าที่การงานดี หรือเป็นงานสนุก ซึ่งความคาดหวังเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นจริงอย่างที่หวังก็ได้ จึงควรคิดเสียใหม่ว่า ความสุขที่ได้จากงานก็คือการได้พบเจอแต่คนนิสัยดีๆ แวดล้อมตัวเรา มีเจ้านายที่มีเมตตาและสถานที่ทำงานดี เมื่อเราไม่คาดหวังสูงเกินจริงเราก็จะไม่รู้สึกผิดหวัง
3. เข้าใจความหมายของคำว่า “เงิน” บางคนคิดว่าเงินสำคัญเหนืออื่นใด แต่จากการศึกษาพบว่า เราหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักคำว่าพอ เนื่องจากเรามักเปรียบเทียบกับคนอื่นเสมอ และเราก็มักพบคนที่มีรายได้มากกว่าเรา แต่ถ้าใครทำงานโดยคิดว่ามีรายได้เพียงพอแล้ว ชีวิตก็จะมีความสุข

4. รู้จักการแบ่งปันการทำงานอย่างมีน้ำใจยอมรับซึ่งกันและกันและทำงานร่วมกัน สิ่งเหล่านี้เราสามารถทำได้ และเมื่อทำงานสำเร็จด้วยดีแล้วเจ้านายไม่ชื่นชม ก็อย่าน้อยใจหรือเสียใจ เพราะเป็นไปได้ว่ามีพนักงานมากมายจนเจานายไม่มีเวลามากล่าวชมทุกคน

5. อย่ามองหาความยุติธรรม เมื่อเราต้องทำงานกับผู้คน ก็ต้องมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นบ้าง อย่าลืมว่ามนุษย์ไม่ได้มีความยุติธรรมที่เกิดขึ้นเองอย่างอัตโนมัติ แต่เกิดจากความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่า การหางานที่มีความยุติธรรมจะทำให้เสียเวลาเปล่า เพราะมันไม่มีอยู่ เราจึงควรปลอบใจตัวเองบ้างว่า บางครั้งเราก็ได้ประโยชน์จากความไม่ยุติธรรมเหมือนกัน

6. ไม่อยากโดดเดี่ยวใช่มั้ย การทำงานกับคนหมู่มากก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง มีเสียงรบกวนและสิ่งอื่นๆ ที่รบกวนการทำงาน แต่เราก็ต้องทำใจเมื่อต้องทำงานกับผู้คน เพราะคงไม่มีใครอยากทำงานคนเดียว ที่ใดก็ตามที่มีมนุษย์ก็มักมีเรื่องเครียดๆ มาเป็นผงชูรสให้แก่ชีวิต แล้วเราก็น่าสิ่งเหล่านี้มาเป็นรางวัลให้แก่ตัวเองในแง่ที่ว่า เราไม่ได้โดดเดี่ยวเพียงลำพัง

“10 วิธีสร้างกำลังใจในการทำงานอย่างมีความ”

7. เข้าใจพื้นฐานของชีวิต บางคนมักมีปัญหาเดิมๆ ในการทำงานจนฝังรากลึกในชีวิตของเราและในชีวิตทำงานก็มีเรื่องเกิดขึ้นซ้ำๆ เสมอ จนกระทั่งเราเรียนรู้ปัญหาต่างๆ และตอบโจทย์ปัญหาเหล่านั้นได้ แต่ก็ต้องอาศัยเวลาและความกล้าที่จะสั่งสมประสบการณ์ต่างๆ จนเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

8. ความรู้สึกในด้านบวก เราไม่ควรมีความรู้สึกในด้านลบกับใคร ความโกรธทำให้อารมณ์เป็นพิษ และเสียสุขภาพเราจึงควรเปลี่ยนความคิดเสียใหม่เช่นเมื่อรู้สึกโกรธเพื่อนร่วมงานที่มาทำงานสายก็ให้คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ลองฝึกความคิดในด้านบวกบ่อยๆ ก็จะทำให้เราเรียนรู้การจัดการกับความรู้สึกของตัวเอง โดยไม่ปล่อยให้สิ่งแวดล้อมมาทำให้เราอารมณ์เสีย

9. ติดต่อกับคนอย่างถูกวิธี  การแสดงความก้าวร้าวมักส่งผลลบต่อตัวเรา โดยเฉพาะการนำมาใช้กับเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย เพราะหากเราเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางก็จะทำให้เราก้าวร้าวคนอื่น เพราะคิดว่าตัวเองถูกต้องเสมอแต่การอ่อนน้อม พูดจาประนีประนอมจะทำให้ได้รับความร่วมมือในการทำงานหรือการติดต่อกับผู้คนเป็นอย่างดี

10. ยึดหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี จริงอยู่ในการทำงานต้องมีความทะเยอทะยานเพื่อความก้าวหน้า แต่ที่สุดแล้ว ความพอเพียง พอเหมาะ พอใจในสิ่งที่ตนทำได้ มีอยู่ นั่นแหละคือความสุขที่แท้จริง

ที่มา : นิตยสาร Lisa  ประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2552

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ