บทความเกษตร/เทคโนโลยี » การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดิน ลงทุนน้อยรายได้ดี!!

การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดิน ลงทุนน้อยรายได้ดี!!

30 ตุลาคม 2020
3680   0

การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดิน

การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดิน ลงทุนน้อยรายได้ดี!!

      การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดิน ลงทุนน้อยรายได้ดี  การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดิน  “กุ้งฝอย” แต่เดิมนั้นพบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำต่าง ๆ แต่เนื่องจากสภาพ แวดล้อมที่เสื่อมโทรมมีการสะสมของสารพิษ เกิดการตื้นเขินและถูกบุกรุกทำลาย เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างอื่นจึงทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยของกุ้งฝอยในธรรมชาติลดน้อยลง แต่ขณะที่ความต้องการกุ้งฝอยเพื่อการบริโภคมีมากจึงทำให้ ราคากุ้งฝอยที่จำหน่ายในท้องตลาดสูงขึ้นมาก อย่างที่ขายกันในภาคอีสาน นั้น แต่ก่อนนี้เพียงกิโลกรัมละ 35-50 บาท  แต่ตอนนี้ขึ้นมาถึง 160-200 บาท”  ซึ่งสำหรับการเลี้ยงกุ้งฝอย ควรเป็นบ่อขนาด 1 งาน หรือประมาณ 0.5 ไร่ ถ้าขนาดใหญ่เกินไปจะทำให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึง ความลึกของบ่อประมาณ 1.5 เมตร เติมน้ำสูง ประมาณ 1 เมตร แต่สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ การป้องกันศัตรู ดังนั้น บริเวณบ่อต้องให้โล่งเตียน เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของ กบ เขียด งู ที่จะมาลงกินกุ้งฝอยในบ่อเลี้ยง นอกจากนี้ ในบ่อเลี้ยงต้องมีการกำจัดปลาที่เป็นศัตรูอย่าง ปลาช่อน ปลาดุกด้วย ” พวกนี้จัดเป็นศัตรูของกุ้งฝอยมาก สำคัญ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการหาทางป้องกันไว้ ” โดยที่ปฏิบัติอยู่เราจะล้อมรอบบ่อเลี้ยงด้วยไนลอนเขียวตาถี่ ๆ ด้วย และในการป้องกันกำจัดศัตรูที่อยู่ในน้ำเราจะใช้พวกกากชา หางไหล ใส่ทิ้งไว้ 3 -5 วัน”

ในการเตรียมบ่อเลี้ยงเลี้ยงกุ้งฝอย
บ่อกุ้งฝอย

ให้เริ่มจากหว่านปุ๋ยคอกจำนวน 150 -2 00 กิโลกรัม หว่านรำละเอียด 30 กิโลกรัม แล้วใส่น้ำสูง 30 – 50 เซนติเมตร เมื่อเกิดไรแดงและโรติเฟอร์จำนวนมาก  สีน้ำเริ่มเขียวให้นำพ่อแม่พันธุ์กุ้งฝอยใส่ลงไปจำนวน 4 – 5 กิโลกรัม สำหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งฝอยที่นำมาใส่บ่อเลี้ยง ควรคัดที่มีขนาดใหญ่ และขนาดใกล้เคียงกัน  โดยสามารถคัดได้ทุกฤดูกาล ยิ่งในช่วงฤดูร้อนยิ่งดีมาก กุ้งฝอยจะขยายพันธุ์ได้เร็วในช่วงฤดูฝน ซึ่งกุ้งฝอยนั้นจะผสมพันธุ์ภายใน โดยเพศเมียจะมีไข่ขนาดเล็กๆ อยู่ในหัวและเมื่อได้รับการผสมแล้ว  จะเคลื่อนที่มาอยู่บริเวณท้อง จนกว่าไข่จะแก่ เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  ถ้าไข่สีเขียวเข้มจนเป็นสีเทาแสดงว่าไข่แก่  เมื่อน้ำมีสภาพดี โดยเฉพาะถ้าเป็นน้ำขุ่นจะเจริญเติบโตดีมากกว่าน้ำใส กุ้งฝอยจะชอบน้ำมีสีเขียวที่มีแพลงก์ตอนพืชและไรแดง จะชอบมากและวางไข่ ลูกกุ้งจะลอยน้ำในแนวดิ่ง

“การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดิน ลงทุนน้อยรายได้ดี”

อาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้งฝอย
ใช้รำละเอียดและปลาป่น อัตรา 3 ต่อ 1 โดยจากการศึกษาในตู้เพาะเลี้ยงพบว่า สามารถให้ผลผลิตกุ้งฝอยได้ดี และมีปริมาณผลผลิตมาก รวมทั้งมีการใส่ปุ๋ยคอกเสริมบ้างเพื่อสร้างน้ำเขียว
สำหรับระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยนั้น จากการศึกษาพบว่า การเลี้ยงกุ้งฝอย หากสามารถปล่อยพ่อแม่พันธุ์ได้ทุกเดือนที่พบว่ากุ้งฝอยมีไข่แก่ บริเวณช่องท้องและเมื่อกุ้งวางไข่แล้ว จะผสมพันธุ์ได้ต่อไป เมื่อลูกกุ้งเล็ก ๆ เลี้ยง 3-4 เดือน จะได้ลูกกุ้งโตเต็มวัยสามารถช้อนขายได้ หรือจะช้อนขายเมื่อเห็นว่ากุ้งในบ่อเลี้ยงมีจำนวนมาก เพราะหากกุ้งมีจำนวนมากเกินไปจะทำให้กุ้งไม่โตและกินกันเองระหว่างการลอกคราบ

วิธีการจับกุ้งฝอยที่เลี้ยงไว้ในบ่อ

  1. ใช้ยอตาถี่ยก โดยการใส่อาหารลงไปในยอเพื่อล่อให้กุ้งมากินอาหาร ประมาณ 10 นาที ยกขึ้น ปริมาณกุ้งจะติดมาในยอมาก โดยขึ้นอยู่กับขนาดของยอด้ว
  2. ใช้สวิงช้อนรอบๆ บ่อ วิธีการนี้ควรทําในช่วงเย็นๆ จะดี เนื่องจากตอนเช้านั้น ปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำ จะทําให้กุ้งที่อยู่ภายในบ่ออ่อนแอลงไป เนื่องจากตกใจหรือเครียดในระหว่างการรวบรวม
  3. การจับกุ้งนั้นเมื่อจําเป็นต้องวิดน้ำให้บ่อแห้ง ต้องมีการใช้อวนลากก่อน (อวนต้องมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เพราะหากขนาดใหญ่ กุ้งจะบอบช้ามากและตายภายในเวลาอันรวดเร็ว) จนเหลือกุ้งจํานวนน้อยแล้วค่อยวิดน้ำให้แห้ง หากวิดน้ำครั้งเดียวเลยจะทําให้กุ้งตายหมด และจําหน่ายได้ในราคาต่ำ

ตลาดของกุ้งฝอย 

สำหรับตลาดกุ้งฝอยนั้นสามารถจําหน่ายได้ดีในปัจจุบัน  ซึ่งนิยมบริโภคกุ้งฝอยกันมาก โดยซื้อไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น พล่า แกงเลียง ทอดมัน ทอดใส่ไข่ เป็นต้น โดยกุ้งฝอยจะมีรสชาติอร่อย

“นอกจากนี้ ยังมีการนํากุ้งฝอยเป็นๆ ไปใส่ในตู้ปลาตามร้านอาหารหรือภัตตาคาร เพื่อจําหน่ายสดๆ อันเป็นที่นิยมของลูกค้ามากในปัจจุบัน แต่หากเห็นว่าปริมาณกุ้งฝอยจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณมากเกินไป ก็สามารถนํามาแปรรูปได้ โดยทําเป็นกุ้งจ่อม (กุ้งหมัก) ซึ่งจําหน่ายได้ราคาดีมาก ดังนั้น จะเห็นว่าการเลี้ยงกุ้งฝอยจะจําหน่ายได้ตลอดเวลา และราคากุ้งฝอยจะสูงมากในช่วงฤดูหนาว”

เห็นไหมครับว่าการเลี้ยงกุ้งฝอยนั้นไม่ยุ่งยากเลย และยังเป็นสัตว์น้ำจืดตัวเล็กๆ ที่ราคาดี และมีตลาดรองรับอยู่มาก ใครมีความชอบสัตว์น้ำเป็นทุนเดิม ก็สามารถนำมาสร้างรายได้เพิ่มเติมได้นะครับ

เมนูอาหารกุ้งฝอย

สำหรับเมนูอาหารที่ทำจาก กุ้งฝอย นั้น สามารถทำได้หลายเมนูตามความชอบของคนแต่ละภาค ซึ่งทางภาคอีสาน นั้นชาวบ้านส่วนมาก จะนิยมทำกุ้งเต้น สดๆ รับประทาน ถือได้ว่าอร่อยมากต้องลองชักครั้ง และ นอกจากนั้นยังสามารถนำมาชุบแป้งทอดกินกับน้ำจิ้ม ก็ถือว่าอร่อยมากเลยที่เดียวครับ 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล : จากอาจารย์สำเนาว์ เสาวกูล อาจารย์คณะวิชาประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์


บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง :